Begemann betaalt mee aan sanering

De gemeente Helmond en de Begemann-groep van J. van den Nieuwenhuyzen hebben een akkoord bereikt over de verkoop en de sanering van de sterk vervuilde grond onder het fabriekscomplex van Begemann in de binnenstad.

Voor zover bekend is het de eerste keer dat een bedrijf en de overheden, naast de gemeente zijn dat de provincie en het rijk tot een dergelijk overeenkomst komen op basis van een kostenverdeling van 50-50. De totale sanering gaat naar verwachting 28 miljoen gulden kosten. Daarvan neemt de gemeente 8 miljoen voor haar rekening. Dat zijn de kosten voor de aan te kopen grond.