Akkoord over sanering vuile grond Helmond

HELMOND, 18 DEC. De gemeente Helmond en de Begemann-groep van J. van den Nieuwenhuyzen hebben een akkoord bereikt over de verkoop en de sanering van de sterk vervuilde grond onder het fabriekscomplex van Begemann in de binnenstad. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een bedrijf en de overheden (gemeente, provincie en rijk) tot een dergelijk overeenkomst komen op basis van een kostenverdeling van 50-50. De totale sanering gaat naar verwachting 28 miljoen gulden kosten. Daarvan neemt de gemeente 8 miljoen voor haar rekening. Dat zijn de kosten voor de aan te kopen grond.

Door de sanering van het 3,5 hectare grote terrein kan Helmond beginnen aan de uitvoering van een nieuw stadshart, dat bekend staat onder de naam Kanaalzone en waarvoor de stedebouwkundige ir. Shyam Kandhekar de plannen maakte. De belangrijkste delen van het nieuwe plan moeten in het jaar 2000 zijn gerealiseerd.

De wethouders Jonkers en Van der Zanden spraken gisteren over “een heuglijk bericht”. Aanvankelijk konden beide partijen niet tot overeenstemming komen. De eerste gesprekken werden al in 1986 gevoerd. Begemann heeft de activiteiten in de fabriek al gestaakt. Het fabrieksgebouw is inmiddels gesloopt.

Begemann zal zelf de vervuilde grond saneren. Dat gebeurt onder toezicht van rijk en provincie. Bovendien moet het grondwater worden gereinigd. Grond en water zijn vervuild met onder meer lood, zink, cyanide en PAK's, slakken, sintels, olie en chroom. De vervuiling zit soms tot 20 meter diep. Er moet 42.000 kubieke meter grond gereinigd worden. In maart wordt er mee begonnen.

Mochten de kosten de 30 miljoen gulden gaan overschrijden dan vervalt de overeenkomst en moeten de partijen opnieuw om de tafel gaan zitten.