Weglopen afdelingen bedreiging voor VHP

ROTTERDAM, 17 DEC. Het voortbestaan van de Vereniging van Hoger Personeel (VHP) ligt onder vuur. Nadat de VHP vorig jaar al de afdeling voor het bank- en verzekeringswezen zag vertrekken, heeft de VHP Akzo nu ook aangekondigd vanaf 1 januari 1995 zelfstandig verder te willen gaan.

De VHP Akzo wil zich afscheiden van de overkoepelende organisatie omdat men de kosten van de belangenbehartiging te hoog vindt. “Wij hebben in toenemende mate het gevoel dat de baten niet opwegen tegen de kosten”, zegt de voorzitter van VHP Akzo, R. Zetstra. De VHP Akzo ergert zich aan de oplopende tekorten van de VHP, die aangevuld moeten worden door de verschillende afdelingen. De VHP heeft de aangesloten afdelingen om een contributieverhoging van vier procent gevraagd, die onder andere bedoeld is om de gestegen kosten voor juridische bijstand voor de leden te compenseren. Volgens Zetstra is de VHP Akzo, waarbij 1500 werknemers zijn aangesloten, zelf financieel krachtig genoeg om dergelijke diensten voor de leden te verrichten.

De VHP Akzo ergert zich bovendien aan de manier waarop binnen de VHP beslissingen worden genomen. “De besluitstructuur is zeer lastig geworden, omdat de neuzen niet langer dezelfde kant opwijzen”, zegt Zetstra. De VHP heeft via ongeveer 75 bedrijfs- of sectorverenigingen 28.500 leden. Het bestuur bestaat uit een Verenigingsraad, die bestaat uit 40 afgevaardigden - met vaak zeer uiteenlopende belangen en opvattingen.

De trage besluitvorming die hiervan het gevolg is, leidt ook bij andere VHP-afdelingen tot irritaties. De voorzitter van de VHP Metalektro, H. Nijland, uitte onlangs in het eigen ledenblad Markant, forse kritiek op de VHP. “De VHP dient actief te bouwen aan duurzame relaties van hoge kwaliteit. Dat vergt een totaal andere opstelling dan de arrogantie die wij nu herhaaldelijk tegenkomen”, zegt Nijland. Hij betwijfelt of de VHP in zijn huidige vorm nog wel in staat is om het vertrouwen te wekken bij de verschillende afdelingen dat hun belangen door de koepelorganisatie voldoende behartigd worden. “Dat vertrouwen is voorwaarde voor het noodzakelijke integratieproces. Wat nu gebeurt, duidt meer op desintegratie”, aldus Nijland. VHP Metalektro is vooralsnog niet van plan om het voorbeeld van de Akzo-collega's te volgen, al sluit Nijland deze stap niet helemaal uit.

Een mogelijk uiteenspatten van de VHP heeft bij de VHP Hoogovens tot ongerustheid geleid. Deze afdeling wil volgende week een brief sturen naar alle collega-verenigingen, waarin een beroep wordt gedaan op hun solidariteitsgevoel. “We onderkennen dat er de nodige problemen zijn”, zegt secretaris J.H. Brouwer, “maar wij vinden het belangrijk dat er een sterke, centrale VHP-koepel blijft bestaan”.

Bij de VHP zelf maakt men zich nog niet al te veel zorgen over de dreigende uittreding van de VHP Akzo. “Wij hebben het gevoel dat de mededeling vooral is bedoeld om de onderhandelingen over de contributie onder druk te zetten”, zegt Th. M. Peperkamp, directeur van de VHP-werkorganisatie. Volgens hem voert de VHP zowel met de VHP Akzo als met de VHP Metalektro nog steeds besprekingen. Peperkamp vindt de kritiek op de contributieverhoging onterecht, gezien het feit dat ook andere vakcentrales te kampen hebben met oplopende kosten voor rechtsbijstand. Dat er binnen de organisatie van VHP verbeteringen noodzakelijk zijn, beaamt hij wel. “De communicatie in de vereniging zit totaal verstopt en daar moet wat aan gebeuren”, aldus Peperkamp.