VN: verbod op export landmijnen

NEW YORK, 17 DEC. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft gisteren een resolutie aangenomen waarin wordt gevraagd om een wereldwijd verbod op de export van landmijnen. De Verenigde Staten hebben aan de resolutie, die niet bindend is, gevolg gegeven door 44 landmijn-producerende landen schriftelijk te verzoeken een drie- tot vijf-jarig exportverbod af te kondigen en de wereldwijde verspreiding van landmijnen stop te zetten.

Eerder deze maand namen de VN een resolutie aan om het opruimen van landmijnen in het programma op te nemen en daarvoor training en technologie beschikbaar te stellen. Volgens VN-documenten is de huidige technologie zo gebrekkig dat het duizenden jaren zou kosten om in Afghanistan, het land waar de meeste landmijnen liggen, twintig procent van de mijnen op te ruimen.

Wereldwijd worden door meer dan veertig landen 340 verschillende soorten landmijnen geëxporteerd. Het aantal over de wereld verspreide landmijnen bedraagt naar schatting 100 miljard. De belangrijkste exporteurs van landmijnen zijn China, Italië en de voormalige Sovjet-Unie. Volgens het Internationale Rode Kruis dat in april van dit jaar een campagne is begonnen tegen de verspreiding van landmijnen, maken landmijnen maandelijks 800 slachtoffers. (Reuter)