Vlaams judo los van Wallonië

BRUSSEL, 17 DEC. De Vlaamse judoka's zijn voor zichzelf begonnen en hebben een eigen 'nationaal' team geformeerd. Ze zullen financieel worden bijgestaan door de deelregering van Vlaanderen. De judoka's hebben zich tot de Vlaamse autoriteiten gewend, omdat er altijd problemen zijn binnen de Belgische judobond. Recente grondwetswijzigingen in België hebben de deelregeringen aan weerszijden van de taalgrenzen meer macht bezorgd. (Reuter)