Vijf jaar cel voor wreken van dood zoon

PARIJS, 17 DEC. De meest geruchtmakende moordzaak in Frankrijk van de laatste negen jaar is geëindigd met een relatief lichte straf, vijf jaar waarvan één jaar voorwaardelijk, met aftrek van voorarrest. De zaak-Villemin is overigens onopgelost. Eén ding is door het hof van assisen in Dijon vastgesteld: de vader van het vermoorde jongetje Gregory had zijn neef, die hij ervan verdacht, niet mogen doodschieten.

De affaire heeft de gemoederen sinds 1984 bezig gehouden door een opeenvolging van justitiële missers en dramatische persoonlijke wendingen. De jeugdige rechter van instructie die de zaak onder zich kreeg, verdacht eerst de neef van de vader. Maar toen zijn enige getuige, een vijftienjarige schoonzuster van de verdachte, haar verklaring introk, had hij kostbare tijd voorbij laten gaan. Een deugdelijk onderzoek naar sporen en bewijsmiddelen is nooit uitgevoerd.

Vervolgens ontwikkelde zich in de gesloten dorpsgemeenschap in de oostelijke Vogezen, waar het drama zich had voltrokken, een jacht op nieuwe feiten en verklaringen. Daarin verdrongen de gendarme, de gerechtelijke politie en de landelijke pers elkaar. Toen een half jaar later de moeder van het jongetje was gebombardeerd tot hoofdverdachte, kocht de vader een pistool en schoot de vrijgelaten neef door het hoofd.

Het was voor die moord dat hij de afgelopen zeven weken terecht stond in Dijon. Hij heeft de daad nooit ontkend, maar steeds geestelijke overmacht bepleit. Het daderschap van de vermoorde neef is tijdens jaren onderzoek en weken verhoren nooit vastgesteld, evenmin als de identiteit van de auteur van honderden anonieme brieven en bedreigende telefoontjes die de familie Villemin jaren hebben achtervolgd.

Lépanges in de Vogezen leeft voort met een web van raadsels en verdachtmakingen. Jean-Marie Villemin is misschien voor Kerstmis weer bij zijn vrouw en twee inmiddels geboren kinderen, in een ander huis in een andere streek.