Verzekeraars verhogen eigen risico bij storm

ROTTERDAM, 17 DEC. De verzekeringsmaatschappijen Aegon en Amev gaan het eigenrisico bij verzekering tegen stormschade met ingang van 1 januari verdubbelen. Dat heeft het Verbond van verzekeraars vanochtend bevestigd. Het eigen risico bij stormschade aan woonhuizen wordt verhoogd van 1 naar 2 promille van de verzekerde waarde.

De verwachting is dat andere maatschappijen hetzelfde zullen doen. Zij volgen hiermee de aansporingen van grote herverzekeraars als Münchener Rückversicherung en Swiss Re (Zürich) die mondiaal een duidelijke toename van stormschade aan woningen signaleren en niet langer bereid zijn ongelimiteerd schade door natuurgeweld aan de directe verzekeraars te vergoeden.

Het maandblad 'Welwezen' van het Verbond van verzekeraars legt in het decembernummer een direct verband tussen de aangetoonde stijging in stormschade en het broeikaseffect en de voorspelde klimaatsverandering. Desgevraagd geeft een woordvoerster van het Verbond toe dat er geen aanwijzingen zijn dat de stormschade in Nederland toeneemt. “De stap van de Nederlandse verzekeraars is uitsluitend ingegeven door het beleid van de grote herverzekeraars.”

Maar ook woordvoerder dr. A. Smolke van Münchener Rück vindt het nog veel te vroeg om in de, op zichzelf onweerlegbare, stijging van de uitkeringen wegens stormschade een bewijs van klimaatverandering te zien. “Het is wel iets dat we op grond van de voortdurende stijging van het CO-gehalte van de atmosfeer verwachten.”

Smolke verklaart de toenemende stormschade-uitkeringen eenvoudig uit het feit dat steeds meer mensen have en goed tegen stormschade verzekeren en dat door de groei van de wereldbevolking steeds meer gebouwd wordt op terrein dat sterk aan wind- en watergeweld bloot staat.

Ook meteoroloog Baltus Zwart van het KNMI kon in een analyse van alle Nederlandse stormen sinds 1910 geen enkele trend in aantal en hevigheid van de stormen aantonen. Wel blijken de depressies die Nederland passeren geleidelijk steeds dieper te worden, maar dat hoeft niet tot zwaardere stormen aanleiding te geven. Een statistisch overzicht voor geheel West-Europa ontbreekt. “Er wordt bitter weinig aan windstatistiek gedaan”. Volgens Zwart is zelfs niet bewezen dat het aantal cyclonen in tropische en subtropische gebieden toeneemt, zoals Greenpeace in het recente rapport 'Climate Change and the Insurance Industry' (februari 1993) suggereert maar niet letterlijk beweert. Zwart: “Statistisch onderzoek aan cyclonen in de VS leert dat hun frequentie niet stijgt en dat het aantal dodelijke slachtoffers van cyclonen zelfs daalt. Maar de schade neemt inderdaad toe.” Ook Zwart verklaart dat in de eerste plaats aan het bouwen in zeer windgevoelige gebieden. De grote schade die de cycloon Andrew in augustus 1992 in de staat Florida aanrichtte kwam voor een belangrijk deel doordat er veel extreem windgevoelige vakantiehuizen staan.

Dit jaar nam het Verbond van verzekeraars een computermodel in gebruik dat het hem mogelijk maakt de schade door een zware storm al daags na de storm te voorspellen. Tot nu toe is het 'Stormmodel', dat steunt op gegevens van het KNMI, tweemaal getoetst. Het voldoet redelijk.