Verlaging eigen bijdrage thuiszorg

DEN HAAG, 17 DEC. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) wil de eigen bijdrage voor thuiszorg na 1 juli volgend jaar vaststellen op tien gulden per uur. Dat is anderhalve gulden minder dan het kabinet aanvankelijk had voorgesteld. De maximaal per maand te betalen bedragen, afhankelijk van het inkomen, blijven wel hetzelfde. Simons zei gisteren tijdens een overleg met de Tweede Kamer dat de verlaging, die de hulp gemakkelijker toegankelijk moet maken, kan worden gecompenseerd door de contributie voor het Kruiswerk in de eerste helft van '94 van 46 op 50 gulden te brengen.