Verkoop van auto's in Europa dit jaar sterk teruggelopen

ROTTERDAM, 17 DEC. De autoverkopen in de belangrijkste Europese landen zijn in de eerste elf maanden van dit jaar sterk teruggelopen. In Nederland werden tot en met oktober van dit jaar 320.994 nieuwe auto's verkocht. De RAI-vereniging verwacht over heel 1993 een verkoop van 400.000 nieuwe auto's. Hetgeen ten opzichte van de 492.000 auto's die vorig jaar werden verkocht ook voor ons land een forse terugval inhoudt.

De teleurstellende verkoopcijfers maken duidelijk dat de auto-industrie de zwaarste recessie doormaakt sinds de oorlog. In totaal zijn in de eerste elf maanden van dit jaar 10,7 miljoen auto's in Europa verkocht, 14,7 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In West-Europa, inclusief Spanje en Italië, zijn 1,8 miljoen auto's minder afgezet dan in de eerste elf maanden van 1992. De stagnering van de verkopen zet de meeste autofabrikanten zwaar onder druk. Zelfs Mercedes Benz, eens het trotse uithangbord van de Duitse auto-industrie, maakte gisteren bekend dat het op een recordverlies afstevent van twee miljard D-mark. De omzet liep met 7 procent terug. Desondanks liet Daimler-topman Edzard Reuter weten dat naar zijn mening “het ergste achter de rug is”. Met rigoureuze saneringen, het onder druk zetten van toeleveranciers en verbeterde efficiëncy van de produktie proberen de fabrikanten de problemen het hoofd te bieden.

Ook Volkswagen, de grootste autoproducent in Europa, is nog lang niet uit de problemen. In het derde kwartaal van dit jaar was er weliswaar een bescheiden winst van 70 miljoen mark, maar de eerste negen maanden lieten een negatief resultaat zien van maar liefst 1,53 miljard mark (ruim 1,7 miljard gulden) tegen een nettowinst van 549 miljoen mark in dezelfde periode van 1992.

De prognoses van de meeste analisten voor 1994 zijn somber. Er wordt een minimale verkoopstijging verwacht van 0,8 procent waardoor het totaal aantal verkochte wagens in Europa in 1994 uit zou komen op 11,5 miljoen. Te weinig om de met overcapaciteit en hoge loonkosten kampende auto-industrie in Europa uit de problemen te halen.

In de eerste elf maanden van dit jaar werden in 15 van de 17 onderzochte landen in Europa minder auto's verkocht dan vorig jaar. Alleen in Noorwegen en Engeland, dat profiteert van een economische opleving en een sanering van zijn auto-industrie halverwege de jaren tachtig, werden dit jaar meer auto's verkocht dan in 1992. In november trok ook de verkoop in een aantal andere Scandinavische landen weer enigszins aan.

Zwaar getroffen is Duitsland, het belangrijkste Europese land voor de auto-industrie. De eerste elf maanden daalden de verkopen met 18,3 procent ten opzichte van 1992. Alleen Spanje (24,5 procent terugval) en Italië (21,2) deden het nog slechter. In Frankrijk liepen de verkopen de eerste elf maanden van 1993 terug met 16,7 procent.

Voor de laatste maand van dit jaar verwachten de meeste fabrikanten een verdere daling van de afzet. Vorig jaar was de maand december in verschillende Europese landen qua autoverkopen een topmaand omdat kopers anticipeerden op een belastingvoordeel door vlak voor het nieuwe jaar een nieuwe auto aan te schaffen. Ook werden tegen het einde van vorig jaar door fabrikanten forse kortingen op nieuw auto's gegeven die voor 1994 niet geheel meer voldeden aan de verscherpte milieuregels in EU-verband. Deze voordelen vallen dit jaar weg, zodat een verdere daling van de verkopen in de lijn der verwachting ligt.