Van Ommeren stoot tankopslag Votta af

Koninklijke Van Ommeren (tankopslag) verkoopt zijn opslagterrein Votta in Amsterdam, met een capaciteit van 600.000 kubieke meter, aan concurrent TCA Holding.

Sinds oktober is de Vervoersbond FNV in gesprek met Van Ommeren over personeelsvermindering bij de terminals in het Rijnmondgebied (Botlek, Europoort en Vlaardingen) en die in Amsterdam. De resultaten van de terminals staan al lange tijd onder druk zonder uitzicht op verbetering. Werknemers van Votta reageerden woedend op het bekendmaken van de verkoop met een bedrijfsbezetting van het bedrijf aan de Coenhaven.

Van Ommeren maakte tevens bekend dat het als gevolg van de verkoop een boekverlies van ongeveer 3 miljoen gulden zal incasseren. Bovendien zal ten laste van het resultaat over 1993 de in november getroffen herstructureringsvoorziening bij Votta van 45 miljoen gulden met 5 miljoen worden verhoogd tot totaal 50 miljoen gulden in verband met een noodzakelijke bodemsanering.

De directie van Van Ommeren verwacht door de “verdere resultatenverbetering in het vierde kwartaal” over 1993 een “licht positief netto resultaat” te boeken. Begin november werd het concernresultaat nog op 'nihil' geraamd.

Votta exploiteert in de Amsterdamse haven een tankopslagbedrijf voor minerale olieprodukten en melasse. Na afronding van de lopende reorganisatie zullen er nog 37 mensen bij Votta werkzaam zijn.

TCA Holding is de houdstermaatschappij van een aantal bedrijven met activiteiten op het gebied van het ontvangen, bewaren en verwerken van oliehoudende produkten en chemische afvalstoffen en het schoonmaken van schepen en industriële objecten. De verkoop van Votta is onderdeel van het beleid van Van Ommeren om structureel laag renderende actiiviteiten af te stoten.