Supergeleiding bij hoge temperatuur stap verder

PARIJS, 17 DEC. Franse onderzoekers hebben een materiaal gemaakt dat duurzame supergeleiding vertoont bij slechts 23 graden onder 0ß8C. Ze hebben hiermee het temperatuurrecord voor hoge-temperatuur supergeleiding met een geweldige sprong verbeterd - ongeveer een verdubbeling. Het resultaat wordt vandaag gepubliceerd in het Amerikaanse tijdschrift Science.

De Franse onderzoeksgroep onder leiding van Michael Lagues van het Centre National pour la Recherche Scientifique in Parijs ontwikkelde een materiaal bestaande uit een sandwich van acht laagjes koper-zuurstof van één atoomlaag dik, afgewisseld door laagjes bestaande uit bismut, strontium, calcium en zuurstof. Het succes zat hem niet zozeer in de keuze van het materiaal, alswel in het recept waarmee het werd gemaakt.

Het verschijnsel supergeleiding treedt bij vele metalen en legeringen op bij zeer lage temperaturen. Beneden de overgangstemperatuur (Tc) van het materiaal daalt de elektrische weerstand vrijwel tot nul, waardoor elektriciteit zonder energieverlies wordt getransporteerd. Van de meeste metalen en legeringen bevindt de Tc zich dicht bij het absolute nulpunt (-272,15 C). Sommige bijzondere materialen hebben echter veel hogere Tc's en in 1987 had er een doorbraak plaats die leidde tot een reeks recordverbeteringen. De laatste jaren verliep de progressie echter langzaam.

De belofte van de hoge-temperatuur supergeleiding is dat ze zal leiden tot toepassingen als supergeleidende magneten bij kamertemperatuur, bijvoorbeeld voor magneettreinen. Zover is het echter nog lang niet. De hoge-Tc materialen zijn kwetsbaar en lenen zich vooralsnog niet voor technische toepassingen.