Raad Utrecht stemt in met miljardenproject

UTRECHT, 17 DEC. Een ruime meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad is vannacht akkoord gegaan met de eerste fase van het Utrecht City Project (UCP). Voor de herstructurering van het gebied rond winkelcentrum Hoog Catharijne en het station zal een ontwikkelingsmaatschappij worden gevormd door de projectontwikkelaars MBO, Mabon/Wilma en Multivastgoed. GroenLinks en enkele leden van D66 stemden tegen.

Er komt een 'publiek-privaat samenwerkingsverband', waarin de gemeente een belang van 51 procent krijgt. De ontwikkelingskosten zullen maximaal tachtig miljoen gulden mogen bedragen. De totale investeringen in het UCP worden geraamd op 1,8 miljard gulden. De plannen voorzien in een facelift voor Hoog Catharijne, een wandelroute van het centrum naar het station, water in de Catharijnesingel - nu autoweg - en de bouw van kantoren.

Volgens het CDA-raadslid J. de Boer moet het UCP afrekenen met 'stedebouwkundige en financieel-economische trauma's', die Hoog Catharijne de stad heeft bezorgd. Hij diende een motie in die vraagt om meer zekerheden voor het geval de partijen niet tot overeenstemming komen over het plan, dat over vijftien maanden klaar moet zijn.

Wethouder G. Mik (stadsontwikkeling) erkent dat het een 'uiterst complex plan' is, omdat het de fouten uit het verleden moet corrigeren, het economisch succes van Hoog Catharijne moet voortzetten en de automobiliteit moet terugdringen.

De wethouder onderstreept dat het een integraal plan is en dat het niet de bedoeling is dat lucratieve commerciële functies in de beginfase worden gerealiseerd en de kostbare verfraaiïngen pas later aan bod komen.

De eigenaar van Hoog Catharijne, het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, heeft grote bezwaren tegen een nieuwe looproute over de begane grond, omdat deze teveel concurrentie zal opleveren voor de bestaande winkeltraverse. De NS hebben zich voorlopig teruggetrokken, omdat zij eerst meer zekerheid willen hebben over hun toekomstige status als zelfstandig bedrijf.