Politie Amsterdam stopt commerciële nevenactiviteiten

PAG.3 BIJKLUSSEN

AMSTERDAM, 17 DEC. Korpschef E. Nordholt van de Amsterdamse politie heeft gisteren gemaand alle commerciële nevenactiviteiten die plaats hebben in het pand van de korpssociëteit met onmiddellijke ingang stop te zetten.

Nadat de Amsterdamse politie onlangs negatief in het nieuws kwam met deze activiteiten - een hotel, studiecentrum en particuliere beveiligingsfirma - meldde de korpsleiding dat het korps zich per 15 januari zou terugtrekken uit de stichting die leiding geeft aan de bedrijven. Het stichtingsbestuur, onder voorzitterschap van waarnemend korpschef J. Kuiper, heeft nu besloten alle activiteiten meteen stop te zetten. Het personeel is daarvan gisteravond op de hoogte gesteld. “Lopende zaken worden afgehandeld, maar de deuren gaan dicht”, aldus de Amsterdamse politie.

Reden van de plotselinge ingreep is volgens de woordvoerder dat het korps “niet opnieuw met eventuele zaken geconfronteerd wil worden”. Het Risico Advies Centrum Amsterdam (RAC), de beveiligingsfirma van de hoofdstedelijke politie, kwam gisteren opnieuw in het nieuws toen bleek dat het een zakelijke relatie onderhield met Kuras in Nieuwegein. Dat bedrijf wordt ervan verdacht dat het illegaal informatie bij politiemensen betrekt.

Inmiddels is er nog altijd een briefwisseling gaande tussen de Amsterdamse burgemeester Van Thijn en minister Dales (binnenlandse zaken) over het niet nakomen van gemaakte afspraken door de hoofdstedelijke korpsleiding. Die had al vorig jaar toegezegd zich los te maken van de commerciële nevenactiviteiten. Deze week heeft Van Thijn, die destijds in woede ontstak toen bleek dat Nordholt zijn afspraken niet was nagekomen, per brief gepoogd een en ander aan Dales toe te lichten. Zowel op Binnenlandse Zaken als in de Amsterdamse gemeenteraad wordt dat antwoord vaag en “slap” genoemd.

Volgens A. van der Stoel, voorzitter van de VVD-fractie in de raad, is nog altijd onduidelijk waarom Nordholt zijn afspraken niet nakwam. “Als mijn partij op grond van zijn uitspraken wordt geconfronteerd met de verdenking dat we een boef in huis hebben, krijg ik te maken met een procedureel uiterst voorzichtige politie om informatie los te krijgen. En de politie zelf trekt zich nauwelijks iets aan van procedures”, aldus Van der Stoel.