Per 1 februari is ir. B. Bleker (47) benoemd tot ...

Per 1 februari is ir. B. Bleker (47) benoemd tot lid van de raad van bestuur van Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. Bleker is sinds 1987 directievoorzitter van het organisatieadviesbureau Twijnstra Gudde.