Huisdokters willen ander systeem van honorering

ROTTERDAM, 17 DEC. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) wil een andere honoreringsregeling voor de huisartsen met een basisinkomen, gebaseerd gebaseerd op de praktijkomvang. Daarboven op moet een vergoeding komen op basis van het aantal consulten, visites en verrichtingen. Het onderscheid in honorering tussen particulier- en ziekenfondsverzekerden verdwijnt.

Een grote meerderheid van de ledenvergadering heeft gisteren met dit voorstel ingestemd. Het LHV-bestuur is opgedragen binnenkort te gaan onderhandelen met de ziektekostenverzekeraars.

Nu krijgen huisartsen voor ziekenfondsverzekerden jaarlijks een vast bedrag. Uit dit abonnementstarief wordt zowel de behandeling van de patiënt vergoed, maar ook de praktijkkosten. Daarnaast krijgen de huisartsen van het ziekenfonds vergoedingen voor onder meer het overleg met apothekers over het voorschrijven van medicijnen en het meewerken aan bevolkingsonderzoek naar bijvoorbeeld baarmoeder- en borstkanker. Particulier verzekerden betalen thans per consult of visite.

De LHV meent dat door het nieuwe vergoedingssysteem ondersteuning en deskundigheidsbevordering van huisartsen behoorlijk kunnen worden gefinancierd, als de kosten daarvan in het abonnementshonorarium worden opgenomen. Wel moeten dan ook, net zoals nu al bij de ziekenfondspatiënten het geval is, de particulier verzekerde patiënten op naam bij de huisarts worden ingeschreven. Bij toenemende werkdruk gaat de arts meer verdienen. Vooral huisartsen met een grote ziekenfondspraktijk gaan er in het nieuwe systeem op vooruit. Verwacht wordt ook dat huisartsen ziekenfondspatiënten minder snel naar de specialist doorverwijzen.

Ook de commissie die staatssecretaris Simons (volksgezondheid) in januari adviseert over onder meer een nieuwe honoreringsstructuur voor huisartsen en medisch specialisten wil voor de huisartsen een andere financiering. In het nog vertrouwelijke concept-advies stelt deze commissie-Biesheuvel een 'gedifferentieerd abonnementssysteem' voor. De hoogte van het tarief wordt bepaald door de leeftijd van de patient die daartoe in een aantal categorieën worden ingedeeld. Daarbij komt dan een toeslag voor een aantal specifieke verrichtingen zoals voor kleine chirurgische ingrepen en voor eerste hulp. Op lokaal niveau kunnen afspraken worden gemaakt over een extra vergoeding voor huisartsen die doelmatig verwijzen of geneesmiddelen voorschrijven.