Gemeentesecretaris twee keer ontslagen

EMMEN, 17 dec. De gemeenteraad van Emmen heeft gemeentesecretaris drs. J. M. van der Zande (38) voor de tweede keer binnen een jaar ontslagen. De raad stemde gisteravond met 26 stemmen voor en negen tegen in met een voorstel hiertoe van B en W. Volgens de raad is er een onwerkbare situatie ontstaan tussen Van der Zande en het college. Van der Zande werd in maart van dit jaar ook al ontslagen door de raad, omdat hij ongeschikt zou zijn als gemeentesecretaris. Hij zou te weinig initiatieven tonen.

Van der Zande keerde zich onder meer tegen een reorganisatie van de gemeente gebaseerd op de omstreden 'kwaliteitskaartmethode'. Bij deze methode wordt ervan uitgegaan dat een organisatie alleen kan veranderen als de leden ervan een 'persoonlijke groei' doormaken.

Van der Zande vocht zijn ontslag met succes aan bij de rechtbank van Assen, die het ontslag in juni van dit jaar nietig verklaarde. De rechter oordeelde dat het ontslagbesluit onzorgvuldig was en een feitelijke grondslag ervoor ontbrak.

De ontslaggronden werden daarop veranderd. De raad meent nu dat er “fundamentele verschillen van inzicht omtrent organisatorische verhoudingen en wenselijke bedrijfscultuur” bestaan tussen Van der Zande en de rest van het college en de sectordirecteuren. “Voortzetting van het dienstverband is zinloos en voor beide partijen frustrerend”, aldus de raad. Van der Zande krijgt gedurende vijf jaar 100 procent wachtgeld en tevens een financiële vergoeding van 40.000 gulden netto wegens geleden immateriële schade, en eenzelfde bedrag voor de gemaakte onkosten voor juridische bijstand.

Van der Zande stapt opnieuw naar de rechter om het ontslagbesluit aan te vechten.