Friesch Dagblad worstelt met toekomst

Het Friesch Dagblad, het kleinste zelfstandige regionale dagblad van Nederland, zit zonder hoofdredacteur. Deze werd geschorst, omdat hij vindt dat de krant moet samengaan met de Leeuwarder Courant.

LEEUWARDEN, 17 DEC. Het christelijke Friesch Dagblad (22.000 abonnees) maakt moeilijke en roerige tijden door. Het aantal abonnees daalt gestaag, het lezersbestand vergrijst. Nieuwe abonnees werven is moeilijk gezien de sterke positie van de concurrent, de Leeuwarder Courant (120.000 abonnees). De laatste twee jaar werden twee directeuren ontslagen. De eerste wegens een debacle van het blad Auto Journaal, wat een verlies opleverde van 1,1 miljoen. Begin dit jaar moest de net benoemde directeur J. Schrale - de zevende in acht jaar - het veld ruimen omdat hij ongedekte cheques zou hebben geaccepteerd voor een drukorder van een inmiddels failliete sportkrant. Een schadepost van enkele tonnen.

Vorige week werd hoofdredacteur Nuys geschorst. Hij verschilt van mening met het bestuur van de vereniging - de uitgever van de krant - en directie, die willen dat het Friesch Dagblad een zelfstandig bedrijf blijft om de christelijke identiteit te waarborgen. Om 10.000 abonnes in drie jaar er bij te krijgen zou het Friesch Dagblad een ochtendkrant moeten worden,

Een irreëel plan, meende de geschorste Nuys plus een minderheid van de bestuursleden onder leiding van het Tweede-Kamerlid K. Tuinstra van het CDA. Zij zijn ervan overtuigd dat het Friesch Dagblad beter kan samenwerken met de Fries-Gronings-Drentse Pers, dat onder meer de Leeuwarder Courant uitgeeft. Uiteraard moet de krant daarbij wel een onafhankelijke redactie blijven behouden, aldus Nuys en de groep-Tuinstra.

Ruim twee weken geleden lieten betuur en directie de hoofdredacteur weten geen prijs meer te stellen op zijn diensten. Zijn dienstverband werd beëindigd, wegens een onwerkbare situatie. De reden was dat Nuys had ingestemd met een fusie tussen het op een confessionele leest geschoeide persagentschap Persunie, waarvan het Friesch Dagblad zijn algemeen binnenlands- en buitenlands nieuws betrok, en de algemenere Gemeenschappelijke Persdienst (GPD). Daarmee had Nuys de christelijke identiteit van de krant verloochent en onrechtmatig 'aangeschurkt' tegen de concurrent, aldus bestuur en directie. Nuys spande een kort geding aan tegen het bestuur, dat gisteren diende voor de rechtbank in Leeuwarden.

Daarbij omschreef de advocaat van het bestuur Nuys als een arrogante man, die zich in zijn bastion op de redactie terugtrok en een slechte verhouding zou hebben met de twee voorafgaande directeuren, het bestuur en de redactie. “Of de krant verkocht werd en of er voldoende in werd geadverteerd interesseerde hem niet. Hij was de baas op de krant.” Het ontslag van Nuys staat vast, aldus Dijkema. Een terugkomst is uitgesloten. “Dat zou een drama worden, omdat de redactie dan in tweeën wortdt gesplitst.” Volgens Dijkema zou uit een stemming onder de 35 journalisten van het Friesch Dagblad zijn gebleken dat er geen gekwalificeerde meerderheid voor de terugkeer van Nuys is.

De advocate van Nuys, mr. R.C.M. Kamsma hekelde met name de procedure rond de schorsing. De redactieraad is volgens haar niet om advies gevraagd. Nuys zou pas na een week een brief hebben gehad waarin de redenen voor de schorsing zeer algemeen werden omschreven. Zij beklemtoonde dat ook haar cliënt niets liever wil dan de instandhouding van een zelfstandige krant. Volgens Kamsma was ook Nuys' verhouding met de redacteuren goed. “In een brief van de redactie aan het bestuur staat dat de voltallige redactie geschokt en verontwaardigd is over de schorsing.” Tevens onderstreepte zij dat de belangrijkste verantwoordelijkheid van een hoofdredacteur de redactionele inhoud van de krant betreft en niet de commerciële aangelegenheden. Zij noemde de protesten van de journalistenvakbond NVJ en van het Genootschap van hoofdredacteuren, die de schorsing beide onzorgvuldig en in strijd met het redactiestatuut vinden.

    • Karin de Mik