Controle op verzekeraars verscherpt

ROTTERDAM, 17 DEC. De Verzekeringskamer, momenteel bezig met het zoeken naar een oplossing voor de in problemen geraakte levensverzekeraar Vie d'Or, zal de controle gaan vergroten. Dit heeft bestuurslid van de Verzekeringskamer P.J.C Keizer desgevraagd gezegd.

De kosten van de Verzekeringskamer, die betaald wordt door de verzekeraars en de pensioenfondsen zelf, zullen hierdoor met 5 à 6 miljoen gulden stijgen.

Keizer ontkent dat het verscherpte toezicht een gevolg is van de affaire Vie d'Or. De ondergang van Vie d'Or veroorzaakt onvrede bij polishouders. Over het toezicht van de Verzekeringskamer hebben parlementsleden vragen gesteld. Ook de door de Verzekeringskamer aangestelde stille curator, C. Boet, heeft in deze krant verklaard dat de Verzekeringskamer lering zou moeten trekken uit de zaak Vie d'Or.

Volgens Keizer is de verscherping het gevolg van een onderzoek van het accountants- en organisatieadviesbureau KPMG naar de toekomst van de Verzekeringskamer. De organisatieadviseurs hebben vorig jaar bij de verzelfstandiging van de kamer een onderzoek gedaan waarbij zij constateerden dat het onderzoek naar de Verzekeraars te wensen overliet. Het budget van de Verzekeringskamer van 16 miljoen gulden is toen opgetrokken tot 21 à 22 miljoen gulden.

Volgens Keizer controleert de Verzekeringskamer jaarlijks achteraf en doet éénmaal per vijf jaar onderzoek ter plekke. “Maar het kan ook om de acht jaar zijn”, aldus Keizer.

Nu wil de Verzekeringskamer eens per twee jaar periodiek overleg voeren met de verzekeraars, waarbij ook de accountant, de actuaris en de externe adviseurs worden betrokken. Als argument voor de verscherpte controle wijst Keizer op de ontwikkelingen in de Europese Unie. “We willen zo dicht mogelijk op de onderneming zitten”, aldus Keizer.

Volgens hem is ondanks het debacle Vie d'Or het toezicht voldoende. “Ons huidige systeem is goed. Het nakijken van de cijfers achteraf heeft voordelen, maar, daar wil ik eerlijk over zijn, ook nadelen”, aldus Keizer.