Aantal gedupeerden Amsterdamse 'Splitsingsaffaire' onbekend

AMSTERDAM, 17 DEC. De gemeente Amsterdam kan met geen mogelijkheid zeggen hoeveel woningen door de zogeheten 'splitsingsaffaire', in oktober, onttrokken worden aan het woningbestand bestemd voor urgent woningzoekenden. Zelfs een diepgaand onderzoek bij het kadaster levert geen opheldering, zo geeft wethouder Genet (volkshuisvesting) vandaag toe.

De 'splitsingsaffaire' ontstond toen bleek dat er een hiaat zat in de nieuwe Woningwet van juli. De gemeente Amsterdam had een noodverordening moeten maken om splitsing van woningen te voorkomen, maar heeft dat verzuimd. Ondanks waarschuwingen van de gemeente Rotterdam en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Tussen 15 en 22 oktober, net voor de noodverordening van kracht zou worden, ontstond een run van huiseigenaren op de notariskantoren om razendsnel splitsingen door te geven.

Uit het onderzoek bij het kadaster blijkt dat ruim 400 panden zijn gesplitst in naar schatting iets minder dan 1.500 aparte woningen. Hieronder zijn 987 woningen die behoren tot de distributievoorraad voor woningzoekenden. Deze kunnen op termijn aan het distributiebestand worden onttrokken wanneer ze te koop worden aangeboden voor meer dan 180.000 gulden.

Volgens een woordvoerder van het gemeentelijk kadaster is inzicht in de feitelijke splitsingen moeilijk, omdat een vereniging van eigenaren opgeeft in welk complex ze willen splitsen, maar het feitelijk aantal te splitsen appartementen alleen op de bouwtekening is te zien. “En wij hebben hier geen tekeningen zitten tellen”, aldus de woordvoerder.

Raadslid F. Spit (CDA) reageert moedeloos op de notitie van wethouder Genet. Hij had in oktober nog getracht Genet te dwingen de politieke consequenties van zijn 'blunder' te aanvaarden. Van de gemeenteraad hoefde dat echter niet. Genet heeft herhaaldelijk gedreigd dat de huiseigenaren konden rekenen op juridische maatregelen tegen de splitsingen uit die tijd. “Allemaal holle woorden”, zegt Spit. “Hij moet nu toegeven dat hij er niets tegen kan doen.”