Aandelen Nedlloyd van Noor Hagen snel doorverkocht; Speculatie van pensioenfonds

ROTTERDAM, 17 DEC. Het Pensioenfonds Koninklijke Nedlloyd Groep blijkt grootschalig te hebben gespeculeerd in aandelen van Nedlloyd zelf. Begin dit jaar kocht het pensioenfonds 1,1 miljoen aandelen Nedlloyd van de het bestuur van de rederij onwelgevallige Noor Torstein Hagen. Voor het overgrote deel heeft het pensioenfonds deze aandelen nu al weer doorverkocht, zo heeft het fonds bekendgemaakt. “Niemand die zegt dat je niet mag speculeren met een pensioenfonds, maar feit is dat de doorverkoop sneller is dan ik had verwacht”, reageert directeur van het pensioenfonds P.J. Mol desgevraagd.

De actie van het pensioenfonds riep destijds de vraag op of het fonds het belang van de directie, die Hagen liever als aandeelhouder kwijt was, boven dat van de verzekerden had gesteld. De deze zomer afgetreden Nedlloyd-topman H. Rootliep was bij het afsluiten van deze overeenkomst met Hagen voorzitter van het pensioenfondsbestuur.

Aan de de handelwijze van Rootliep viel niet veel te doen omdat het pensioenfonds geen zogenoemde deelnemersraad heeft die een advies- en klachtrecht heeft. Deze deelnemersraad wordt in de Pensioen- en spaarfondsenwet van 1990 verplicht gesteld maar de wet laat actie over aan het initiatief van de verzekerden.

De transactie van het Nedlloyd-pensioenfonds met Hagen wekte extra verbazing omdat Hagen niet alleen 38 miljoen gulden kreeg voor de aandelen Nedlloyd, maar ook nog eens een ingewikkeld optierecht verkreeg. Dat pakte voor Hagen zeer goed uit: hij kreeg in september nog eens 5,5 miljoen gulden uit de pensioenkas van Nedlloyd.

Door de transactie met Hagen steeg het belang van het pensioenfonds in Nedlloyd tot ruim negen procent. Om pensioengerechtigden te beschermen eist de wet dat in principe niet meer dan vijf procent van het kapitaal van een onderneming in handen van het bedrijfspensioenfonds mag zijn, tenzij er sprake is van grote reserves. De wetgever voorkomt daarmee dat bij faillissement van de onderneming ook nog de pensioenaanspraken te zeer worden aangetast. Door de nu bekend geworden doorverkoop van de aandelen komt het belang van het pensioenfonds in Nedlloyd net boven de vijf procent.

Directeur Mol: “Na alle publiciteit over de aankoop heeft de Verzekeringskamer er goed naar gekeken en niets onoirbaars gevonden. Ik ben er blij mee.”

Het pensioenfonds heeft met de aandelentransactie 6,6 miljoen gulden verdiend.