A. Schoemaker is dinsdag op 67-jarige leeftijd ...

A. Schoemaker is dinsdag op 67-jarige leeftijd overleden. Schoemaker was tot medio 1991 top-ambtenaar van het ministerie van financiën.

Hij leidde de onderhandelingen met de Verenigde Staten over het nieuwe belastingverdrag, dat moet voorkomen dat inkomsten zowel in de VS als in Nederland worden belast. Het verdrag, waarover twaalf jaar is onderhandeld, is onlangs door de Nederlandse en Amerikaanse volksvertegenwoordingen goedgekeurd.

Politici en ondernemers menen dat de delegatie onder leiding van Schoemaker gedegen en met een eigen stijl heeft onderhandeld. Het verdrag is van groot belang voor de Nederland economie en steekt gunstig af bij belastingverdragen die de VS met andere landen zijn overeengekomen.

Schoemaker begon zijn carrière in 1948 bij de Belastingdienst. In 1957 ging hij naar het ministerie. Van 1960 tot 1969 bekleedde hij verschillende functies bij de Europese Gemeenschap en bij Euratom in Brussel. Hij sloot zijn loopbaan af als directeur-generaal fiscale zaken.