VN willen Pronk voor topfunctie in noodhulp

DEN HAAG, 16 DEC. Minister Pronk van ontwikkelingssamenwerking is door secretaris-generaal Boutros-Ghali gevraagd ondersecretaris-generaal van de Verenigde Naties te worden voor humanitaire aangelegenheden.

Pronk heeft het verzoek in beraad. Hij vliegt vandaag naar New York om overleg te voeren over de functie. Komend voorjaar zou hij in dienst kunnen treden als opvolger van de Zweed Jan Eliasson. De VN hebben 21 ondersecretarissen en 16 assistent-secretarissen. Pronk zou een van de acht ondersecretarissen worden met een eigen afdeling.

Pronk (53) heeft vorig jaar met een aantal andere experts advies uitgebracht aan Boutros-Ghali over de structuur van de VN. Hij staat vijfde op de kandidatenlijst van de PvdA. Binnen de partij wordt Pronk beschouwd als 'het linkse geweten', zijn beleid kan rekenen op brede steun.

Pronk moet naar eigen zeggen “een zware afweging” maken om op het verzoek van Boutros-Ghali in te gaan. Enerzijds ziet hij de uitnodiging als eervol en vindt hij dat de Verenigde Naties zich beter en met meer effect moeten inspannen op het terrein van humanitaire hulpverlening. Anderzijds wil hij het gevecht voor de PvdA aangaan in de komende verkiezingsstrijd.

De laatste maanden reisde hij vijf keer naar Afrika en twee keer naar Sarajevo om te zien hoe hulpverlening terechtkomt en welke moeilijkheden zich voordoen bij de distributie. Bij terugkeer gaf hij telkens aan dat de acties efficiënter moesten.

Pag.3: Ook genoemd als minister in nieuw kabinet

In een volgend kabinet met de PvdA zou Pronk wederom in aanmerking komen voor een ministerspost, waarbij Economische zaken zijn voorkeur geniet.

Het is bekend dat Pronk ook een internationale functie ambieert. Eerder was hij geïnteresseerd in de functie van secretaris generaal van Unctad, het handels- en ontwikkelingsfonds van de Verenigde Naties in Genève. Daar was hij in het begin van de jaren tachtig tweede man.

Pronk toonde zich enkele weken geleden samen met minister Kooijmans (buitenlandse zaken) kritisch over de humanitaire hulpverlening van de VN in de nota 'Humanitaire hulp tussen conflict en ontwikkeling'. Organisaties van de VN werken langs elkaar heen. Bovendien zijn de VN nog niet berekend op de nieuwe taak om op te treden bij burgeroorlogen.

De invloed van het nieuwe Directoraat voor Humanitaire Aangelegenheden (DHA), waarover Pronk mogelijk de leiding krijgt, is nog gering omdat een aantal VN-organisaties elkaar in de weg zitten. De VN-organisaties als FAO (voedsel), Unicef (kinderen), UNDP (ontwikkeling) en UNHCR (vluchtelingen) geven hun mandaten niet op, omdat het voor hun fondswerving belangrijk is zo duidelijk mogelijk aanwezig te zijn bij humanitaire acties.

Kooijmans en Pronk schrijven dat “de oprichting van DHA niet heeft geleid tot de gewenste coördinatie van de hulpverlening bij conflictsituaties. Zowel hulpverlenende organisaties als donorlanden dienen zich daarvoor in te spannen. Nederland wil internationaal bevorderen dat DHA bij hulpverlening een spilfunctie gaat vervullen.”