Uni-Invest ziet hoger resultaat

Het onroerend-goedfonds Uni-Invest verwacht voor dit jaar een direct beleggingsresultaat van 10 procent en een totaal beleggingsresultaat van 16 procent, aanzienlijk meer dan eerder werd voorzien. De verbetering is mede te danken aan de fusie met Nevas en Nedufo per eind december, omzetting van kortlopende schulden in langlopende hypotheken en stijging van de bezettingsgraad.