Uitkeringen WW stijgen met 92.000 tot 677.000

DEN HAAG, 16 DEC. Het aantal werkloosheidsuitkeringen is in oktober met 92.000 gestegen in vergelijking met een jaar geleden. In totaal 677.000 mensen ontvingen een werkloosheidsuitkering. Deze gegevens heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek vanmorgen gepubliceerd.

In september was het aantal uitekringen 78.000 hoger in vergelijking met september 1992. De stijging van het aantal werkloosheidsuiterkingen in oktober (92.000) is voor het eerst groter dan die van het aantal geregistreerde werklozen (82.000).

Volgens het CBS heeft de toename van het aantal werkloosheidsuitkeringen vooral betrekking op de zogeheten ontslagwerklozen. In oktober waren er 351.000 mensen met een WW-uitkering, 14.000 meer dan in september en 88.000 meer dan een jaar daarvoor.

Het aantal mensen met een RWW-uitkering (langdurig werkloos of schoolverlater) lag in oktober op 307.000, 3000 meer dan in september. Vergeleken met oktober 1992 is het aantal RWW'ers met slechts 3000 toegenomen. Het CBS leidt hieruit af dat de stijging van de werkloosheidsuitkeringen vrijwel geheel voor rekening komt van ontslagen werknemers.

De geregistreerde werkloosheid steeg in de maanden september tot en met november van dit jaar 406.000, ongeveer evenveel als in de periode augustus tot en met oktober. Vergeleken met september-november 1992 heeft zich een stijging met 82.000 geregistreerden voorgedaan. Geregistreerd wil zeggen dat de werkloze is ingeschreven bij het arbeidsbureau voor een baan van minstens 20 uur per week. Bovendien is de werkloze direct beschikbaar voor de arbeidsmarkt.