Twijnstra Gudde somber gestemd over kantorenmarkt

Het Amersfoortse adviesbureau Twijnstra Gudde luidt in een lijvig rapport de noodklok over de kantorenmarkt. Gesignaleerd wordt dat de vraag de komende jaren naar een “absoluut dieptepunt” zal dalen. Hierdoor zullen vooral de oudere wat minder gunstig gelegen kantoorpanden leeg komen te staan. Voor twee miljoen vierkante meter kantoorruimte bestaat geen toekomst meer, zo lichtte directeur L.J. Regterschot toe.

In Nederland is nu in totaal ongeveer 24 miljoen vierkante meter in gebruik als kantoor. Eerdere cijfers van onder meer het blad Vastgoedmarkt kwamen uit op een leegstand van 20 procent. De gemiddelde leegstand, die door de recessie de laatste jaren toch al is toegenomen, zal verder toenemen. In 1996 staat één op de zeven gebouwen leeg, nu is dat één op de negen.

Terwijl de vraag terugloopt, stijgt het aanbod aan nieuw gebouwde panden nog steeds. In 1993 groeide het aanbod aan vierkante meter met 2,6 miljoen. In 1996 zal de markt een aanbod van 3,3 miljoen vierkante meter moeten slikken. Ook ziet Twijnstra Gudde in de binnensteden problemen opduiken als gevolg van leegstaande kantoren, zoals verpaupering door door leegstaande scholen, ongebruikte ziekenhuizen en defensiegebouwen. Het zijn niet alleen de grote steden in de Randstad die daarvan last zullen krijgen, ook in de provincieplaatsen zal het een toenemend probleem worden.