STUDIEDUUR

In NRC Handelsblad van 7 december stond een grafische voorstelling van het verwachte aantal jaren dat jongeren onderwijs volgen.

Onder de grafiek stond dat de officiële duur van het studietraject van basisschool tot en met universiteit in alle beschreven landen zestien jaar is. Nederland was een van de beschreven landen. Ik weet niet hoe het genoemde studietraject er in het buitenland uitziet, maar wanneer ik het voor Nederland bereken, kom ik op achttien jaar.

De basisschool duurt acht jaar in Nederland. Voor VWO heb je vervolgens minimaal zes jaar nodig en voor de universiteit vier jaar. Bij mijn weten komt dit op een totaal van achttien jaar.

    • J. Sijtzema