Schuttersveld ziet iets hogere winst

Schuttersveld Holding verwacht voor dit jaar een enigszins hogere winst dan over 1992. De Zeister onderneming wil hiermee aangeven dat de sedert begin vorig jaar geldende maatregelen tot besparing op de kosten tezamen met de verhoging van de verkoopinspanningen hun vruchten afwerpen. Het dividend wordt gehandhaafd op 1,25 gulden. Voor dit jaar voorziet het bedrijf een netto resultaat van ongeveer 1 miljoen gulden, waarbij het aantekent dat voor de gieterijsector een voorziening is getroffen van 15 miljoen gulden. Over 1992 was de winst 15,1 miljoen.

Schuttersveld heeft besloten tot vermindering van het aantal divisies van drie naar twee. De divisie Handel (Vink) blijft, de divisies metaal en kunststoffen worden samengevoegd in een nieuwe divisie Industriële Toelevering.

De positie van de gieterijen moet “in het licht van de veranderingen in de structuur van de Europese industrie” worden bijgesteld. In verband hiermee is de voorziening van 15 miljoen getroffen.