Portugal krijgt extra steun Europa

BRUSSEL, 16 DEC. Portugal krijgt de komende zes jaar van de Europese Unie meer dan 1 miljard gulden aan directe steun en rentesubsidies voor modernisering van zijn textielindustrie. Met die toezegging heeft Portugal gistermiddag ingestemd met het GATT-akkoord over liberalisering van de wereldhandel.

De ministers van buitenlandse zaken uit de twaalf lidstaten van de Europese Unie gingen gisteren in Brussel akkoord met het onderhandelingsresultaat dat Europees commissaris sir Leon Brittan in Genève heeft bereikt. Maar die unanieme instemming kwam er niet, dan nadat na ongeveer 7 uur onderhandelen werd ingegaan op de Portugese eis om steun voor de textiel- en kledingindustrie en op met name het Franse verlangen om de handelswapens van de Europese Unie aan te scherpen.

De Portugese minister van buitenlandse zaken, Jose Manuel Durao Barroso, sprak na afloop van het beraad over “een evenwichtig” GATT-akkoord. Hij zei dat Portugal vooral tevreden is door de concessies die de Verenigde Staten en ook “andere” landen - India en Pakistan - op het laatste moment hebben gedaan door de bereidheid uit te spreken om hun markten verder open te stellen voor textiel.

Op de afgelopen Europese top van regeringsleiders in Brussel, en ook gisteren tijdens de onderhandelingen, noemde Portugal de bescherming van de eigen textiel- en kledingindustrie van “vitaal” belang voor het land. Lissabon vreesde grote schade voor de textielsector, de belangrijkste industriële sector in het land.

Het inroepen van “het vitaal belang” betekent in Eurojargon dat een land bereid is om besluitvorming te blokkeren. Minister Durao Barroso zei gisteren na afloop van de vergadering dat hij instemming met het GATT-akkoord vooral afhankelijk had gemaakt van de bereidheid van andere partners in de GATT-onderhandelingen om hun markten verder te openen, en niet van de bereidheid van de andere lidstaten van de Europese Unie om met financiële compensaties voor Portugal over de brug te komen. Dat neemt niet weg dat Portugal de steun aan de textielindustrie van groot belang vindt, en dat “het uit onderhandelingsoogpunt nu de tijd was om duidelijk te maken hoe belangrijk dat punt voor ons was”, aldus de minister.

De steun is bedoeld om de Portugese textielindustrie te moderniseren. 400 miljoen ecu betreft rechtsstreekse steun, en 100 miljoen ecu wordt uitgetrokken voor het geven van rentesubsidies over leningen die bij de Europese investeringsbank kunnen worden aangetrokken. Het geld komt bovenop de bedragen uit de structuurfondsen en het cohesiefonds die Portugal al eerder zijn toegezegd. De andere lidstaten die profiteren van steun uit de structuurfondsen hebben de toezegging gekregen dat de nieuwe steun aan Portugal ook niet ten koste zal gaan van hun subsidies. Ook Flevoland hoeft dus niets in te leveren, zo werd gisteren van Nederlandse zijde bevestigd.

    • Wim Brummelman