Plan Duitsland tegen verspreiding kernwapens

BONN, 16 DEC. Het uiteenvaLlen van de Sovjet-Unie en vrees voor een soort 'domino-proces' bij de verspreiding van atomaire, biologische en chemische wapens die daardoor in de hand gewerkt zou kunnen worden, heeft de Duitse regering ertoe gebracht om gisteren, voor het eerst zonder afstemming met haar partners in NAVO en EG, een eigen anti-proliferatieprogramma voor zulke ABC-wapens te presenteren.

In Bonn, waar de bezorgdheid over het succes van de extreem nationalistische 'liberaal-democratische' partij van Zjirinovski in de Russische verkiezingen van jongstleden zondag groot is, heeft minister Klaus Kinkel (FDP, buitenlandse zaken) dit Duitse regeringsprogramma gisteren dan ook gepresenteerd met een uitdrukkelijke verwijzing naar de snel veranderende internationale situatie sinds het einde van de spanning tussen Oost en West. Kinkel wees erop dat naast de 'klassieke' kernwapenstaten (de VS, Rusland, Frankrijk, Groot-Brittannië en China) het aantal landen dat kernwapens heeft, of kan maken, snel stijgt. Voorbeelden: Israël, India, Pakistan, Kazakstan, Oekraine, Wit-Rusland, Noord-Korea, Zuid-Afrika, Iran.

De dreiging die van zulke landen kan uitgaan, ook bij regionale conflicten, kan buurstaten stimuleren ook de weg naar eigen kernwapens in te slaan, aldus Kinkel, die erop wees dat alleen in Rusland 120 ton plutonium volgens afspraak moet worden vernietigd, terwijl er maar een jaarlijkse wereldwijde verbrandingscapaciteit van 12 ton is, die bovendien al geheel bezet is in lopende verbrandigsprogramma's. De tien miljoen mark jaarlijkse hulp die Duitsland voor dit doel aan Moskou heeft beschikbaar gesteld is dus maar een druppel op een gloeiende plaat, zei hij.

Met het gisteren gepresenteerde tien-puntenprogramma wil de Duitse regering uitdrukkelijk slechts een aanvulling geven op wat al van de kant van de VS en andere bondgenoten wordt gedaan aan het anti-proliferatiefront, zei Kinkel. Bonn roept alle landen die geen partij zijn bij het non-proliferatieverdrag op om alsnog toe te treden en de werkingsduur van dat verdrag “onbeperkt en onvoorwaardelijk” te verlengen na 1995. Voorts bepleit Kinkels plan om, met vooral de Conferentie over Europese Veiligheid en Samenwerking (CVSE) als instrument, zoveel mogelijk regionale conflicten te helpen wegnemen en een internationaal orgaan voor de controle op niet-verspreiding van ABC-wapens, met name naar de Derde wereld, en plutoniumvoorraden op te richten. Ook vraagt het Duitse plan om instelling van een kernwapenregister bij de VN, versterking van de hulp voor vernietiging van kernwapens, een nucleair testverbod en - als uiterste middel - de mogelijkheid van militaire dwangacties, na een besluit van de Veiligheidsraad, tegen over overtreders van proliferatieregels.

    • J.M. Bik