Onderzoek korps Utrecht; Politie sluisde gegevens door naar bedrijven

UTRECHT, 16 DEC. Minimaal tien voornamelijk Utrechtse politiemensen worden ervan verdacht onreglementair en tegen betaling te hebben gewerkt voor particuliere beveiligingsfirma's. Ze hebben onder meer vertrouwelijke gegevens uit politiedossiers aan beveiligingsfirma's verstrekt.

Dit is gebleken uit onderzoek van de Criminele Inlichtingendienst (CID) van de Utrechtse politie, zo bevestigt een woordvoerder van het politiekorps in Utrecht. De woordvoerder zegt dat niet alleen korpsleden uit Utrecht onder verdenking staan. Ook personeelsleden van bijzondere opsporingsdiensten, onder meer de FIOD, worden ervan verdacht voor de beveiligingsfirma's te hebben gewerkt. De korpsleiding in Amsterdam heeft vanochtend een intern onderzoek aangekondigd naar aanleiding van vragen over particulier beveiligingswerk dat is verricht door tien Amsterdamse politiemensen.

Justitie in Utrecht heeft bij een van de beveiligingsfirma's waarvoor Utrechtse korpsleden werkten, Kuras in Nieuwegein, in een geheime operatie op 8 november de administratie in beslag genomen. Kuras wordt er ook van verdacht een opsporingsambtenaar van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK), J. van B., te hebben omgekocht in ruil voor vertrouwelijke persoonsgegevens uit GAK-dossiers.

De GAK-medewerker was belast met fraude-onderzoek en had toegang tot het landelijke computernetwerk van het GAK, de centrale organisatie van de bedrijfsverenigingen die onder andere uitkeringen wegens ziekte en werkloosheid verzorgen. De GAK-medewerker is een voormalig lid van het Utrechtse politiekorps. Ook de directie van Kuras wordt gevormd door ex-politiemensen uit Utrecht. Kuras is gespecialiseerd in 'VIP-beveiliging'.

De politiemensen zouden onder meer antecedenten hebben doorgespeeld van personen die bij de politie bekend zijn. Ook zouden agenten diensten hebben verricht in de sfeer van particuliere beveiliging. De korpsleiding van de Utrechtse politie heeft eerder op grond van het Ambtenarenreglement een verbod op dergelijk werk uitgevaardigd. Bij de Tweede Kamer ligt een wetsvoorstel waarin dit verbod voor alle korpsen wordt vastgelegd.

In de top van de Utrechtse politie bestond al langer het vermoeden dat ook agenten zich lieten betalen in ruil voor particulier beveiligingswerk. Recent vrijgekomen informatie van de CID heeft de korpsleiding in dat vermoeden bevestigd. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een rechercheteam van de Utrechtse politie samen met de rijksrecherche. In dat team was vorige week de planning dat de zaak “na de feestdagen” naar buiten wordt gebracht. Bij de Utrechtse politie wordt gesproken van een “pijnlijke affaire” omdat rechercheurs hun eigen collega's momenteel moeten onderzoeken.

Pag.3: Bijverdiensten ook bij leden korps A'dam

GAK-medewerker Van B., die bij de eenheid 'handhaving' was belast met onderzoek naar uitkeringsfraude, zou over een periode van minimaal anderhalf jaar vertrouwelijke informatie aan Kuras hebben doorgegeven. In ruil daarvoor kreeg hij betalingen in natura. Nadat de zaak bij het GAK bekend werd, is hij twee weken geleden op staande voet ontslagen, zo is bevestigd door directeur O.W. Modderman van de GAK-eenheid 'handhaving' in Amsterdam.

De Utrechtse hoofdofficier van justitie mr. R. Berger bevestigt dat een onderzoek loopt waarbij Kuras is betrokken, maar wil “in dit stadium” geen toelichting geven. De directie van Kuras geeft geen commentaar.

Bij de Amsterdamse politie bestaat ook het vermoeden dat korpsleden hebben gewerkt in de particuliere beveiliging. Het gaat om een groep van zo'n tien agenten, die als beveiliger aanwezig waren bij onder meer grootschalige Zuidamerikaanse muziekevenementen in Zoetermeer (zomer vorig jaar) en Amstelveen (jongstleden oktober). Ooggetuigen hebben vastgesteld dat het om agenten ging die ook werk verrichten dat valt onder de paraplu van de drie bedrijven - een hotel, een studiecentrum en een beveilingsfirma - die de Amsterdamse politie bezit. De agenten zelf stelden tegenover bezoekers dat ze werkten voor het Risico Advies Centrum Amsterdam (RAC), de particuliere beveiligingsfirma van de politie in Amsterdam. Een woordvoerder van de Amsterdamse politie ontkende dit vanmorgen, maar kondigde tegelijk aan dat de agenten over hun particulier werk zullen worden gehoord door de korpsleiding.

Kuras in Nieuwegein is ook een zakelijke partner van het RAC. Diverse particulieren en bedrijven zijn op advies van het RAC in zee gegaan met Kuras, nadat dit bedrijf door het RAC als betrouwbare partner voor onder meer de installatie van beveiligingssystemen werd aangemerkt. Het RAC heeft met Kuras een zogeheten 'exclusiviteitscontract' afgesloten. Zo'n contract voorziet erin dat het RAC tien procent van de contractsom krijgt vergoed als een beveiligingsbedrijf een opdracht krijgt na bemiddeling door het RAC. Het RAC sluit deze contracten af als “tegemoetkoming in de kosten”, aldus een woordvoerder van de Amsterdamse politie. Hij deelde vanochtend mee dat het RAC geen zaken meer zal doen met Kuras.

De exclusiviteitscontracten zijn zeer omstreden in de beveiligingsbranche, omdat de Amsterdamse politie zich bij haar adviezen commercieel afhankelijk maakt van specifieke bedrijven. Bovendien is er in de branche twijfel gerezen over de betrouwbaarheid van de adviezen van het RAC, nu er tegen Kuras de verdenking bestaat dat het bedrijf gebruik maakt van gegevens waarover men niet mag beschikken.

Kuras bestaat uit twee bedrijven. Het ene is Kuras Adviesbureau BV, dat sinds vorig jaar bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven en zich bezighoudt met het verlenen van beveiligingsadviezen en het installeren van systemen van beveiliging. Het andere is Kuras v.o.f. dat al sinds 1988 bestaat en zich toelegt op 'VIP-' en 'persoonsbeveiliging'. Directeur van beide Kuras-bedrijven is O.J.W. van der V., een oud-hoofdagent van de Utrechtse politie.

    • Tom-Jan Meeus