Nijmegen mag wijk bouwen over de Waal

ARNHEM, 16 DEC. Nijmegen mag een nieuwe stadswijk bouwen aan de overzijde van de Waal op het grondgebied van de gemeenten Bemmel, Elst en Valburg. Provinciale Staten van Gelderland hebben daarvoor gisteren toestemming gegeven. Omdat Elst en Valburg niet willen meewerken aan de stadsuitbreiding zullen zij via een wettelijke procedure worden gedwongen de grond af te staan. Naar verwachting kan in 1997 met de bouw van de wijk begonnen worden.

Over de zogenoemde Waalsprong van Nijmegen is maanden onderhandeld tussen de drie Overbetuwse gemeenten en Nijmegen. De kleine gemeenten wilden de woningen verspreid over hun eigen kernen neerzetten. Nijmegen wist zich echter gesteund door de provincie en het rijk in haar streven een compacte stadswijk te bouwen waar 12.000 woningen moeten komen. Omdat het overleg tussen de gemeenten was vastgelopen, moest de provincie gisteren de knoop doorhakken. Er was haast bij omdat het rijk zijn voor de bouw aangekondigde bijdrage van 89 miljoen gulden niet uitkeert als eind dit jaar geen uitgewerkt voorstel op tafel ligt.

De besluitvorming vergde gisteren vele uren. Tot op het laatste moment probeerde het CDA in Gelderland, dat een sterke achterban in de Overbetuwe heeft, met alternatieven te komen. Zo wilde men de uitvoering van de woningbouwplannen van Nijmegen in handen van de gemeenten Elst en Valburg leggen. Gedeputeerde T. Doesburg maakte echter duidelijk dat de beide kleine gemeenten daar zijns inziens niet toe in staat zijn. Ook het voorstel voor een laatste nieuwe onderhandelingsronde werd categorisch van de hand gewezen. Een ruime meerderheid van Provinciale Staten gaf uiteindelijk toestemming aan het besluit.

Wethouder W. Hompe van Nijmegen was verheugd over de uitspraak. Lentse tuinders, die dinsdag nog de Waalbrug hadden geblokkeerd uit onvrede over een voor de woningbouw noodzakelijk verplaatsing van het kassengebied, toonden zich teleurgesteld. Hun woordvoerder zei dat ze zich zouden 'beraden op verdere stappen'. Bemmels burgemeester H. Bergamin zei te hopen dat de Overbetuwse gemeenten ondanks alle onenigheid binnenkort toch constructief aan het werk gaan.

De Gelderse Staten namen gisteren nog een fel omstreden beslissing. Ondanks heftige tegenstand van de meeste Gelderse schappen besloten Provinciale Staten de reorganisatie van het waterschapsbestel door te zetten. De provincie wil de dertien waterschappen en twee zuiveringsschappen onderbrengen in drie zogenoemde all-in waterschappen. De schappen zijn tegen, zij willen tenminste zes nieuwe schappen en vinden dat zij onvoldoende zijn geraadpleegd door de provincie.