Miljard voor bouwplan Haagse wijken

DEN HAAG, 16 DEC. De gemeente Den Haag investeert tot het jaar 2000 rond één miljard gulden in de zuidwestelijke wijken Moerwijk, Morgenstond, Bouwlust en Vredelust. De komende jaren zullen 700 woningen worden gesloopt en 3.800 gerenoveerd. Er worden 3.000 nieuwe huizen gebouwd. Gemeente, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties presenteerden gisteren plannen om de wijk leefbaar te houden.

De wijken zijn gebouwd naar een ontwerp van de stedebouwkundige W. Dudok en tellen zo'n 30.000 voornamelijk gestapelde portiek- en galerijwoningen in vier lagen. De huizen zijn naar moderne maatstaven te klein. Voorzieningen voor ouderen ontbreken.

De kleine flatwoningen hebben bovendien niet het comfort van veel moderne woningen. Het huizenaanbod in dit stadsdeel is eenzijdig: er zijn bijna geen vrijstaande huizen of koopwoningen. Bewoners die een ruime woning zoeken of een huis met een tuin komen nauwelijks aan hun trekken.

Veel gezinnen trekken daarom weg naar onder andere Zoetermeer. De lage huren in Zuid-West zijn aantrekkelijk voor mensen met lagere inkomens. Veel bewoners komen uit stadsvernieuwingsgebieden. Daardoor heeft de wijk een eenzijdige bevolkingsopbouw gekregen.

Hoewel de wijk nog niet is verpauperd, vindt de gemeente een ingrijpende opknapbeurt noodzakelijk om het gebied leefbaar te houden. Ondanks de nieuwbouw zal de wijk de opvangfunctie voor mensen met een laag inkomen behouden.

Bij de nieuwbouw wordt dan ook de nadruk gelegd op doorstroming. Bewoners moeten in de wijk een zogeheten 'wooncarrière' kunnen doorlopen. Ongeveer 40 procent van de bewoners woont 'te goedkoop'.

De nadruk ligt daarbij op de verscheidenheid van woningen. Niet alleen flats, maar ook vrije huizen. Er komen 1.800 nieuwe appartementen en 1.200 eensgezinswoningen. Bovendien wordt een winkelcentrum uitgebreid en krijgt het tevens de functie van stadsdeelkantoor. Ook worden er buurtparken en fiets- en voetpaden aangelegd en een NS-station gebouwd.

Voor de nieuwbouw moeten tien basisscholen en een aantal sportaccommodaties verdwijnen. Over de verplaatsing van de scholen moet nog onderhandeld worden met de schoolbesturen.

De financiering van de plannen is bijna rond. De gemeente Den Haag neemt van de 1 miljard gulden ongeveer 156 miljoen voor haar rekening. De woningbouwcorporaties investeren circa 150 miljoen in de verbetering van de 3.800 woningen. Daarnaast betalen de corporaties en andere investeerders, zoals banken, de nieuwbouw en de uitbreidingen. Het is voor het eerst dat gemeente, woningbouwcorporaties en banken de vernieuwing van een na-oorlogse wijk gezamenlijk aanpakken. Bewoners en winkeliers krijgen de komende vier maanden inspraak.