Meisjes maken minder gebruik van computer in het onderwijs

Meisjes weten minder van computers, hebben minder plezier in het gebruik ervan en zijn er veel minder in geïnte

resseerd dan jongens. Dat staat in een deze week gepubliceerde studie van het internationale onderzoeksinstituut IEA. Uit de studie blijkt, opnieuw, dat de introductie van de computer op school veel langzamer verloopt dan enkele jaren geleden werd verwacht.

Vrijwel alle scholen in Nederland hebben inmiddels een personal computer, maar die wordt vaak maar zelden uit de kast gehaald. De leraren gebruiken het apparaat meestal alleen om uit te leggen hoe het werkt en niet als hulp bij het onderwijs in het eigen vak. Cursussen hebben meestal wel succes: leraren die hieraan deelnemen maken actiever gebruik van de apparatuur.

Het onderzoek van de International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) richt zich op computergebruik op school in tien landen, waaronder ook Japan, Duitsland en de Verenigde Staten. Opvallend is dat de computer in Nederlandse gezinnen meer is doorgedrongen dan elders in de wereld. Zo heeft van de Amerikaanse gezinnen met schoolgaande kinderen 48 procent een computer thuis en van de Nederlandse 60 procent. Voor de Nederlandse scholen is het cijfer niet zo hoog. In de VS heeft een op de zes leerlingen de beschikking over een compouter, in Nederland een op de vijftien.

Het verschil in belangstelling tussen jongens en meisjes is in Nederland wel opvallend groot, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de VS. Nederlandse jongens zitten gemiddeld twee maal zo lang achter het beeldscherm als meisjes. Op de vraag of het gebruik van de computer leuk is, was het antwoord op de basisscholen bij 68 procent van de jongens positief en bij 47 procent van de meisjes. In het voortgezet onderwijs waren die percentages 57 en 31.

De onderzoekers denken dat het verschil met een aantal factoren samenhangt. Meisjes zijn sneller geneigd te denken dat een comouter 'te ingewikkeld' voor hen is en worden door hun ouders veel minder gestimuleerd ermee te leren omgaan. Ook hebben meisjes veel minder 'voorbeelden' om zich op te richten: computerleraren zijn bijna altijd mannen.