'Londen saboteert dialoog Hongkong'

HONGKONG, 16 DEC. China heeft vandaag in scherpe bewoordingen de gouverneur van Hongkong, Chris Patten, veroordeeld, die gisteren aan de Wetgevende Raad (Legco) van de kroonkolonie zijn wetsontwerp voor meer democratie voorlegde. Volgens Peking komen de economische en handelsbetrekkingen met Groot-Brittannië in gevaar door de jongste ontwikkelingen.

“Wat de Britten hebben gedaan heeft onze dialoog gesaboteerd en zal zijn uitwerking op de Brits-Chinese betrekkingen, inclusief op economisch en handelsgebied, niet missen”, zo zei de woordvoerder van het Chinese ministerie van buitenlandse zaken, Wu Jianmin, vandaag. Hij trad niet verder in detail en sprak niet over eventuele tegen Londen gerichte sancties. Wu herhaalde het Chinese standpunt dat een wet die een grotere democratie in Hongkong regelt door de Chinese regering niet wordt geaccepteerd. “Geen enkele institutie die zo tot stand komt (via Legco) zal worden overgenomen na 30 juni 1997”, zei Wu - dat is de datum waarop China de soevereiniteit krijgt over Hongkong.

China en Groot-Brittannië hebben sinds april zeventien rondes van onderhandelingen gevoerd over een vergroting van de democratie in Hongkong vóór de overdracht in 1997. De democratische plannen waren afkomstig van gouverneur Patten zelf. Peking heeft tijdens de besprekingen steeds gezegd dat met de Joint Declaration uit 1984 en de Basic Law uit 1990 alles was geregeld en gaf dan ook geen duimbreed toe. Patten besloot hierop eenzijdig een aantal democratische hervormingen aan Legco voor te leggen; China bestrijdt dat hij het recht daartoe heeft.

Overigens is het wetsontwerp dat Patten gisteren presenteerde een afgezwakte vorm van zijn eerdere plannen, omdat de gouverneur vreest dat een meerderheid van Legco China niet al te zeer voor het hoofd wil stoten. De kiesgerechtigde leeftijd wordt verlaagd van 21 naar 18 (de enige bepaling waar Peking overigens mee instemde); de praktijk van benoemde volksvertegenwoordigers op lokaal en districtsniveau zal worden afgeschaft, als Legco het plan tot wet verheft, maar vergroting van het aantal rechtstreeks gekozen leden van Legco lijkt in de ijskast te zijn gezet.

Het pro-Peking dagblad Wen Wei Po schreef gisteren in zijn hoofdartikel dat met het naderen van 1997 “Pattens plannen en de jarenlange droom van de Britten dat ze hun koloniaal bestuur kunnen continueren in rook zullen opgaan”.

Voor Peking zijn de onderhandelingen met Londen nu een afgesloten hoofdstuk. Wu Jianmin deed het wetsontwerp vandaag af als “een truc om de publieke opinie te benevelen”. China zal verdergaan met zijn eigen voorbereidingen voor de overname van het bestuur in 1997, waarbij geen enkele rekening zal worden gehouden met datgene wat de Britten achterlaten. (AP, Reuter)