Kamer: minder conservatoria

DEN HAAG, 16 DEC. Een meerderheid in de Tweede Kamer acht het onontkoombaar dat het aantal van twaalf conservatoria in ons land op langere termijn door fusies of opheffing wordt verminderd. Het aantal studenten daalt en het perspectief op een baan voor afgestudeerden verslechtert. Bovendien laat de kwaliteit van een aantal opleidingen te wensen over, zo bleek gisteren bij overleg over de toewijzing van een tweede-fase-muziekopleiding aan vier conservatoria.

Staatssecretaris Cohen (hoger onderwijs) wil twee van dit soort opleidingen in de Randstad en twee in de provincie. Hij laat de Raad voor de Kunst uitzoeken welke conservatoria hiervoor in aanmerking komen. De kwaliteit van de hogescholen moet hierbij de doorslag geven. Cohen kreeg hiervoor voorlopig de steun van de Kamer. De staatssecretaris benadrukte dat hij in dit stadium niet wil pleiten voor fusies of sluiting van conservatoria.