Israel verwelkomt nieuwe overlegronde

TOKIO/ JERUZALEM, 16 DEC. Vier Arabische landen hebben zich bereid verklaard onderdak te bieden aan een nieuwe ronde van de multilaterale onderhandelingen over het Midden-Oosten, zo heeft het coördinatiecomité vandaag in Tokio bekendgemaakt.

Israel heeft deze ontwikkeling onmiddellijk verwelkomd als “een nieuw symbool van de bereidheid van de Arabische wereld tot een normalisering, in afwachting van een verreikend proces van het vestigen van diplomatieke betrekkingen”. Oman zal de werkgroep water huisvesten, Qatar de werkgroep bewapening, in Egypte zal het vluchtelingenvraagstuk ter sprake komen en in Marokko worden onderhandelingen over regionale economische ontwikkeling gevoerd. De vijfde werkgroep, milieu, zal opnieuw in Den Haag bijeenkomen. (Reuter, AFP)