Irakezen verlaten grensgebied Koeweit

BAGDAD, 16 DEC. De Iraakse autoriteiten zijn begonnen hun staatsburgers te evacueren uit een gebied dat Koeweits is geworden na de vaststelling van een nieuwe grens door de Verenigde Naties in mei van dit jaar.

Dat heeft de VN-waarnemersmacht in het Iraaks-Koeweitse grensgebied, UNIKOM, gisteren meegedeeld. Koeweit heeft de Iraakse actie verwelkomd, aldus UNIKOM. Het gebied was in de afgelopen maanden juist herhaaldelijk het toneel van Iraakse protesten tegen de loop van de nieuwe grens, maar is nu rustig. Irak heeft die grens tot dusverre niet aanvaard. Uit de mededeling van UNIKOM werd niet duidelijk of dit nu wel het geval is.

De evacuatie van de Iraakse bewoners van het nu Koeweitse gebied lijkt een nieuw gebaar van goede wil van de zijde van Bagdad, dat de laatste tijd alles op alles zet om het de internationale gemeenschap naar de zin te maken. Recentelijk zijn verscheidene Westerlingen vrijgelaten die eerder dit jaar tot gevangenisstraffen van zeven tot tien jaar waren veroordeeld wegens illegale grensoverschrijding vanuit Koeweit.

Doel van de Iraakse campagne is de Veiligheidsraad van de VN in de stemming te brengen voor intrekking van in eerste instantie het sinds augustus 1990 geldende verbod olie te exporteren, maar liefst van het hele handelsembargo. Irak heeft de hoofdvoorwaarde daarvoor, namelijk aanvaarding van lange-termijncontrole op zijn bewapeningsprogramma's, enkele weken geleden aanvaard. Van de permanente leden van de Veiligheidsraad, die over vetorecht beschikken, hebben Groot-Brittannië, Frankrijk en China daarop gematigd-positief gereageerd. De Verenigde Staten daarentegen hebben laten weten de Iraakse beloften niet te vertrouwen en nog geruime tijd te willen afwachten of de woorden van Bagdad ook in daden worden vertaald, alvorens gedacht kan worden over opheffing van sancties.

De evacuatie uit het gebied van Umm el-Qasr - waar Irak een deel van zijn marinehaven, een aantal boerenbedrijven en een deel van een olieveld moet opgeven - verloopt volgens UNIKOM op dit moment soepel. Irak heeft meegedeeld de evacuatie van inwoners van Umm el-Qasr binnen twee weken te voltooien; het heeft gevraagd de ontruiming van de boerenbedrijven te mogen uitstellen tot april 1994, om de boeren in staat te stellen de winteroogst binnen te halen. Koeweit, dat overigens heeft aangeboden de bewoners die weg moeten schadeloos te stellen, zou zo spoedig mogelijk op het Iraakse verzoek reageren. (Reuter, AFP)