Iduna sluit met meer winst af

Het lingerie- en badkledingbedrijf Iduna heeft over het boekjaar tot en met september een winststijging van 30 procent geboekt. Het netto resultaat steeg tot 812.000 gulden ofwel 3,70 gulden per aandeel. Een jaar eerder was dat 627.000 gulden (2,85 gulden per aandeel). Het dividend gaat van 1,80 naar 1,85 gulden.

De omzet steeg in het verslagjaar met 7 procent tot ruim 41,5 miljoen gulden. Het bedrijfsresultaat verbeterde met bijna 30 procent tot 1,32 miljoen gulden. De directie verwacht dat omzet en netto resultaat verder zullen stijgen.