HUISWERK

Het stukje 'Huiswerk maken' van Beatrijs Ritsema op de achterpagina van 2 december is het zoveelste bewijs van de kortzichtigheid die niet-deskundigen op het gebied van het onderwijs zich menen te kunnen veroorloven.

De kritiek op de juffrouw, die de arme kinderen niet het onderwijs geeft waar ze recht op hebben, en de steun aan die arme ouders die te belabberd zijn om hun kinderen achter de vodden te zitten, zijn eigenlijk weerzinwekkend - en misschien gemakshalve - vergeet Ritsema dat gedurende de laatste 25 jaar het onderwijs de speelbal (speelgoed?) is geweest van elkaar in onzinnige voorstellen overtreffende politici, ministers, bestuurders en pedagoochelaars, die daarmee vooral aan hun eigen toekomst en geweldigheid lijken te hebben gebouwd. Toegegeven, veel onderwijzenden zijn in de door hen gestelde vallen gelopen, omdat wishful thinking altijd leuker is dan de harde realiteit. Toegegeven, de echte kenners van het onderwijs hebben het pleit verloren.

Goedkoop is Beatrijs' stukje, omdat in al die jaren de meeste ouders zich niet verzet hebben tegen dat 'leuke onderwijs' en nu al jaren de scholen aflopen met hun kroost, dat dan zelf de school mag uitzoeken waar het de meeste limonade krijgt. Als nu een juffrouw probeert om wat ontzettend krom is weer een beetje recht te maken, met de (thuis)hulp van de ouders, krijgt ze een veeg uit de pan.

    • Drs. A.M. van Rooijen