Historische prijs voor Krockow

BONN, 16 DEC. De Duitse historicus, filosoof en publicist Christian graaf von Krockow is onderscheiden met de Leopold-Lucas-prijs 1994 van de universiteit van Tübingen.

Hij krijgt de prijs (60.000 mark), die 19 mei wordt uitgereikt, voor zijn historische en politiek-contemporaine boeken waarmee hij volgens het juryrapport opvoedend werk voor de vrede heeft gedaan en heeft bijgedragen aan de verzoening tussen Duitsland en zijn oostelijke buren. Met zijn kritisch-protestantse realisme heeft de uit het vroeger Duitse (sinds '45: Poolse) Oost-Pommeren afkomstige Krockow aan na-oorlogse generaties een stem gegeven, heet het voorts.

De 66-jarige Krockow, die van '61 tot '69 hoogleraar in Göttingen, Saarbrücken en Frankfurt hoogleraar was en sindsdien als vrije publicist en wetenschapper in Göttingen werkt, hield jongstleden vrijdag in de Pieterskerk te Leiden de 22ste Huizingalezing, met als thema: Geschiedenis en toekomst van de Duits-Nederlandse betrekkingen.