Hilariteit over nieuwe naam Gatt

GENEVE, 16 DEC. In de wandelgangen van de wereldhandelsconferentie ging gisteren de grap rond dat de GATT zijn eigen regels over bescherming van intellectuele eigendom al heeft geschonden terwijl de inkt van het nieuwe wereldhandelsakkoord nog maar nauwelijks droog is. Gedelegeerden bij de GATT kwamen er namelijk achter dat de afkorting van de nieuw te vormen World Trade Organisation (WTO) al is vergeven aan de World Tourist Organisation.

In het wereldhandelsakkoord is afgesproken dat de GATT, tot nu toe officieel geen organisatie maar slechts een handelsovereenkomst, een echte wereldhandelsorganisatie zal worden met veel meer autoriteit. Aanvankelijk was gekozen voor de naam Multilateral Trade Organisation. Voor de VS ligt deze naam gevoelig wegens het woord 'multilateraal', dat te veel de indruk wekt van een inbreuk op hun nationale soevereiniteit.

De nieuwe keuze werd gisteren gemaakt na overleg tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. De World Trade Organisation moet op 1 januari 1995 in werking treden, wanneer na goedkeuring door de nationale parlementen van de deelnemende landen de nieuwe wereldhandelsovereenkomst van kracht moet worden.