GODSVRAAG

Nico T. Bakker, verbonden aan de theologische faculteit van de Universiteit van Amsterdam, stelt zich in zijn reactie (30 november) op zijn Leidse collega's (17 november) te weer tegen hun visie dat wetenschappelijke theologie zich niet bezig dient te houden met kennis over God.

In tegendeel, meent hij, niet alleen het stellen van de Godsvraag ook haar beantwoording behoort tot de taakstelling van de universitair beoefende theologie. Die heeft namelijk een oordeel te geven over de waarde en de waarheid van godsdienstige voorstellingen. Het is zelfs haar adel om de waarheidspretenties van die voorstellingen te toesten. Theologie als godsdienst-kritiek dus.

Het klinkt heel kordaat. Maar daar heb je natuurlijk wel een criterium voor nodig. En waar zou dat anders vandaan moeten komen dan precies uit die godsvoorstellingen. In dit geval die van de bijbel. Bakker neemt ons mee in een cirkelredenering. Jawel, zal hij zeggen, maar bijbels geloof is iets héél anders dan religie. Maar dat is een uitspraak waarvoor theologie die aan een universiteit beoefend wordt nimmer overstag kan gaan. Dat hebben ze in Leiden beter begrepen dan in Amsterdam.

    • René Süss
    • Hervormd Predikant te Amsterdam