Firma's afwachtend na winst Zjirinovski

ROTTERDAM, 16 DEC. Het Nederlandse bedrijfsleven neemt over het algemeen een afwachtende houding aan na de opmerking van de rechts-radicale Russische politicus Vladimir Zjirinovski dat een 'Amerikanisering' van de Russische economie moet worden afgeremd. Tijdens een gisteren door de COB/SER georganiseerde bijeenkomst in Den Haag van bedrijven die hebben geïnvesteerd in Rusland, was de teneur dat de politiek geladen uitspraken van de omstreden Russische politicus Westerse investeringen op langere termijn wel eens onder druk kunnen zetten. Maar diverse ondernemers onderstreepten dat de investeringen die zij in Rusland hebben gedaan in geen verhouding staan tot Nederlandse investeringen in landen als Polen, Tsjechië en Hongarije, zodat geen financieel debâcle in Rusland te verwachten is.

Volgens het ministerie van economische zaken heeft Nederland in 1992 in Hongarije, Polen en Tsjechjië in totaal 620 miljoen gulden geïnvesteerd. Hoewel EZ op verzoek van De Nederlandsche Bank voor Rusland geen concreet cijfer verstrekt, kan uit het totale investeringsbedrag van 639 miljoen gulden in 1992 voor heel Oost-Europa worden opgemaakt dat de Nederlandse investeringen in Rusland vorig jaar hooguit enkele tientallen miljoenen guldens bedroegen. Als voornaamste verklaring voor de geringe Nederlandse animo om in Rusland te investeren voeren ondernemers aan dat er geen geschikte infrastructuur in Rusland is, dat geen goede financiële afspraken zijn te maken en dat het eigendomsrecht voor buitenlanders ontbreekt. Alleen via 'pachtovereenkomsten' kunnen buitenlandse bedrijven geld verdienen in Rusland.

Pianofabriek Rippen uit Ede produceert in St. Petersburg jaarlijks 5.000 piano's. Directeur M. Grossnickel: “Ik kom regelmatig in Rusland, maar ik bespeur grote angst voor mensen als Zjirinovski die weer een groot Russisch rijk willen stichten.” Zijn betoog staat haaks op de mening van E.H van Eeghen, koopman te Amsterdam, en H.J. Möller, directeur van VCK. Van Eeghen: “Ik denk dat nieuwe investeringen helemaal niet onder druk staan door uitspraken van die mijnheer Zjirinovski. Er ligt een enorm potentieel handelsgebied voor westerse bedrijven in Rusland. De Duitsers weten het beste de weg. Veel Nederlandse bedrijven doen daarom via Duitsland zaken met Rusland.”

Ook Stork (vleesmachines, snijmachines en meetapparatuur voor waterdoorvoer) en Sara Lee/DE hebben zakelijke belangen in Rusland. Maar beide bedrijven stellen dat het minimale investeringen betreffen. Het ondernemingsklimaat in Tsjechië en Hongarije is veel aantrekkelijker. Visverwerkingsbedrijf Kalkman uit Den Helder reageert helemaal laconiek wanneer zijn Russische investeringen ter sprake komen. “De mensen zullen altijd vis blijven eten, dus voor ons verandert er niets.”