Drs. J.J.F.M. Borking (47) is door minister ...

Drs. J.J.F.M. Borking (47) is door minister Hirsch Ballin (justitie) voorgedragen bij de koningin voor benoeming tot lid en plaatsvervangend voorzitter van de Registratiekamer. Hij is nu nog directeur van de branchevereniging voor Nederlandse informatietechnologie bedrijven. De Registratiekamer is een zelfstandig bestuursorgaan dat toeziet op de naleving van de Wet persoonsregistraties.