Driemaal zoveel deelnemers; De Vries ziet tekort aan JWG-banen

PAG.23 WERKLOOSHEID

DEN HAAG, 16 DEC. Minister De Vries van sociale zaken verwacht de komende jaren een tekort aan banen voor jongeren die onder de Jeugdwerkgarantiewet (JWG) vallen. Dit heeft de bewindsman vanochtend gezegd tijdens de behandeling van zijn begroting in de Tweede Kamer.

De Vries verwacht een verdrievoudiging van het aantal JWG'ers (momenteel ruim 10.000), omdat het onder de slechte economische omstandigheden voor veel schoolverlaters moeilijk zal zijn een reguliere baan te vinden.

De JWG is bedoeld voor jongeren die na een half jaar werkloosheid geen baan vinden. In het kader van de JWG verrichten zij extra, gesubsidieerd werk in onder meer ziekenhuizen, scholen en stadhuizen - de collectieve sector. Van uitbreiding naar de marktsector verwacht de bewindsman “geen wonderen”, omdat het risico dat een gesubsidieerde JWG'er een 'normale' werknemer verdringt, groot is.

Voor het kabinet is het van groot belang voldoende JWG-banen te hebben, omdat het in principe jongeren van 18 tot en met 20 jaar geen bijstandsuitkering meer wil geven. Alleen in uitzonderingsgevallen kunnen jongeren een bedrag ter hoogte van de kinderbijslag krijgen.

Dat het tekort aan JWG-banen dit jaar is verkleind van 3000 tot 750, zoals het Kamerlid Van Zijl (PvdA) vanochtend opmerkte, bleek De Vries niet zoveel te zeggen. “In grote gemeenten zijn nog steeds veel problemen. Er zal echt heel hard aan getrokken moeten worden om voldoende JWG-plaatsen te krijgen. Dat zal een geweldige inspanning van de gemeenten vergen.”

Met het oog op het dreigende tekort aan JWG-banen voelt de minister niets voor uitbreiding van een volgens hem daarmee concurrerende regeling: de banenpools. Deze zijn bedoeld voor langdurig werklozen die zo tegen het minimumloon gesubsidieerd werk verrichten. De PvdA had op meer plaatsen voor de banenpools aangedrongen, maar De Vries vindt het belangrijker dat jongeren niet in een situatie van werkloosheid terecht komen.

De minister kwam, op aandrang van de Tweede Kamer, vanochtend wel terug op zijn voornemen banenpoolers na vier jaar verplicht uit te laten stromen. Dat zou betekenen dat ze dan of een gewone baan moeten hebben gevonden of terugvallen op een uitkering. Die doorstroming was volgens De Vries nodig, “omdat een banenpool geen stilstaand water mag worden”. De Kamer vreesde echter dat gemeenten in zo'n situatie alleen werklozen met het meeste perspectief op een gewone baan in de banenpool plaatsen en de kansloze werklozen zouden overslaan.

De Vries bleek vanochtend ook weinig heil te zien in de suggestie van de PvdA om nieuwe rijksambtenaren in principe een vierdaagse werkweek te geven. “Er zijn veel alleenstaanden, alleenverdieners, ouders met kinderen die het zich niet kunnen permitteren maar 32 uur per week te werken.”