Daimler-Benz lijdt dit jaar record-verlies

BONN, 16 DEC. Daimler-Benz, het grootste Duitse industriële concern, heeft over de eerste negen maanden van 1993 een recordverlies van 2 miljard mark geleden. De omzet liep met 7 procent terug tot 66,5 miljard.

Daimler-chef Edzard Reuter, die dit gisteren bekend maakte, gelooft echter “dat het ergste achter de rug is' en dat over 1993 toch dividend (13 mark) kan worden betaald.

Vooral wegens al toegepaste bezuinigingen op de personeelssterkte en het afstoten van onrendabele delen van het bedrijf, zoals de huishouddivisie van AEG vorige week (aan het Zweedse Electrolux) én het grote succes van nieuwe automodellen als de C-klasse en de gemoderniseerde E-klasse verwacht Reuter dat in 1994 weer winst zal worden gemaakt.

Reuter, onder wiens leiding Daimler in de tweede helft van de jaren tachtig van auto-producent (Mercedes) transformeerde tot multi-industrieel bedrijf deelde ook mee dat de Deutsche Bank haar aandelenpakket van 28,1 tot 24,9 procent beperkt.

De Deutsche Bank, sinds de jaren '30 grote huisbankier van Daimler en in de jaren '80 onder haar toenmalige chef Herrhausen dé grote stimulator achter verbreding van het concern, ontkende gisteren opnieuw aanhoudende geruchten dat zij haar aandelenpakket beperkt in verband met de volgens haar (en anderen) sombere perspectieven van Daimler als multi-concern. De Deutsche Bank wees er op dat zij andere motieven heeft. Zij probeert al jaren tegemoet te komen aan de kritiek dat zij een te grote greep heeft op de groot-industrie en dus te veel 'ongecontroleerde' economische macht. Juist daarom maakt de bank van de beperking van dergelijke omvangrijke aandelenpakketten al jaren haar bedrijfspolitiek, heette het.

Daimler-Benz neemt ondanks het hoge kostenpeil geen afscheid van Duitsland als produktieplaats. Met dit nieuws kwam het concern gisteren toen na drie dagen onderhandelen met het personeel en de vakbeweging een akkoord was bereikt over de bouw van de nieuwe 'kleine' Mercedes, de 'stadsauto' Vision A, in de nieuwe fabriek in Rastatt. Eerder had Mercedes aangekondigd deze Vision A mogelijk in Tsjechië of Frankrijk te gaan bouwen. Het akkoord houdt in dat de Mercedes-werknemers in '95 en '96 afzien van 1 procent loonsverhoging terwijl zij en de vakbeweging ook moesten instemmen met meer flexibibele werktijden waardoor werk op zaterdag mogelijk wordt. Op die manier hoopt Mercedes, dat al honderd miljoen overheidsgeld voor de fabriek in Rastatt had gehad, de produktiekosten met 200 miljoen per jaar te beperken. Reuter zei gisteren dat Daimler/Mercedes niet gelooft in het model van de 4-daagse werkweek dat bij Volkswagen wordt toegepast. “Dat verschuift de problemen slechts en biedt niet de structurele oplossing die nodig is”, zei hij.

    • J.M. Bik