CNV tegen vrijwillig vertrek met WW-geld

ROTTERDAM, 16 DEC. De vakcentrale CNV wijst vanaf volgend jaar regelingen van de hand waarbij oudere werknemers vrijwillig vertrekken maar wel een WW-uitkering ontvangen, Dit heeft vice-voorzitter A. de Geus vanochtend bevestigd.

Daarentegen meent de vakcentrale dat minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) dergelijke afspraken die nog voor het einde van het jaar worden gemaakt, ongemoeid moet laten. Onlangs sloten de werkgevers en de vakbonden in de havens van Rotterdam en Amsterdam een akkoord, waarbij relatief veel oudere werknemers vrijwillig vertrekken en de werkgevers vervolgens de WW-uitkeringen aanvullen.

Deze constructie heeft de woede van minister De Vries en staatssecretaris Wallage gewekt. Zij hebben de Sociale Verzekeringsraad (SVr) gevraagd te onderzoeken of hier misbruik van WW-gelden wordt gemaakt. In een brief heeft Wallage gisteren laten weten nog voor het einde van het jaar de uitkomst te willen hebben, anders komt hij met maatregelen.

De staatssecretaris heeft de Toezichtkamer ook gevraagd de rol van de bedrijfsverenigingen bij zulke constructies te onderzoeken. De sociale partners spreken een vrijwillige vertrekregeling af en de bedrijfsvereniging moet vervolgens toetsen of de werknemer het 'ontslag' aan zichzelf te danken heeft. In veel gevallen kent de bedrijfsvereniging, waarin vertegenwoordigers van vakbonden en werkgevers zitten, de werknemer een WW-uitkering toe.

Het kabinet heeft besloten de ouderenrichtlijn, waarbij bedrijven bij collectief ontslag ouderen met voorrang op straat zetten, per 1 januari aanstaande af te schaffen. Vakbonden en werkgevers in de havens wijzen erop dat zij niet onder deze richtlijn vallen, omdat zij een vrijwillige vertrekregeling hebben afgesproken.

Het CNV zegt nu het besluit van het kabinet te betreuren, maar wel te respecteren. De vakcentrale zal niet toestaan dat oudere werknemers via andere regelingen toch eerder op straat komen te staan. “Volgend jaar moeten ook oudere werknemers aantonen dat ze hun best hebben gedaan om ontslag te voorkomen. Zo niet, dan krijgen ze een strafkorting op de uitkering”, aldus De Geus. Werknemers kunnen hun ontslag aanvechten bij het Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (RBA).