CDA toch voor behoud van het minimumloon

DEN HAAG, 16 DEC. Het CDA ziet af van het voorstel in het verkiezingsprogramma om het wettelijk minimuloon af te schaffen. Het programma 'Wat echt telt' wordt op dit punt herschreven, zo heeft het partijbestuur onder druk van de CDA-achterban besloten.

Met het oog op een betere werking van de arbeidsmarkt en het scheppen van relatief eenvoudige arbeidsplaatsen wordt het wettelijk minimumloon afgeschaft, aldus het verkiezingsprogramma. Deze passage wordt herschreven, maar de CDA-woordvoerder wilde vanmorgen niet bevestigen of ook de verlaging van het minimumloon met twintig procent - een optie die de opstellers van het programma achter de hand hielden mocht een afschaffing niet mogelijk zijn op basis van internationale verdragen - anders wordt geformuleerd.

De vice-voorzitter van de commissie die het ontwerp-verkiezingsprogramma heeft opgesteld, prof. A. Kolnaar, gaat de tekst over het minimumloon aanpassen en deze wordt door CDA-voorzitter Van Velzen morgen aan het partijbestuur voorgelegd.

De woordvoerder van het CDA-bestuur bevestigde dat bij de partij-afdelingen onvoldoende draagvlak aanwezig is voor de afschaffing van het minimumloon. “Over een verlaging met twintig procent wordt zeer diffuus gedacht”, zegt de partijwoordvoerder.

Direct na de presentatie van het verkiezingsprogramma in augustus barstte een storm van kritiek los over de afschaffing van het minimumloon. Bij de algemene en politieke beschouwingen deed CDA-fractievoorzitter een poging om de critici de wind uit de zeilen te nemen door te zeggen dat afschaffing van het minimumloon pas aan de orde komt wanneer alle andere middelen om relatief eenvoudige arbeidsplaatsen te creëren, hebben gefaald. Coalitiegenoot PvdA is fel tegen een verlaging van het minimumloon. De oppositie is verdeeld: de VVD is voor en D66 is tegen een afschaffing van het minimumloon.

Dat het CDA - onder druk van de achterban - moet afzien van een verlaging van het minimumloon kan als een politieke nederlaag voor CDA-fractievoorzitter Brinkman worden beschouwd. In een vertrouwelijk lijstje met bezuinigingsvoorstellen van begin dit jaar ('Lente 1993') deed Brinkman namelijk het voorstel om het minimumloon af te schaffen.

Minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) wees er vanochtend in de Tweede Kamer op dat het minimumloon sinds 1983 inmiddels met 18 procent is achtergebleven op de gemiddelde loonontwikkeling. “Ik ben daar niet trots op, maar het is wel zo”, zei de minister bij de behandeling van zijn begroting. De oorzaak van deze relatieve daling van het minimumloon is dat de achtereenvolgende kabinetten besloten de uitkeringen en het minimumloon niet aan de loonstijgingen in de marktsector te koppelen.