Bevolking neemt in de komende veertig jaar toe met 2,5 miljoen

VOORBURG, 16 DEC. Nederland zal over veertig jaar 17,7 miljoen inwoners tellen, 2,5 miljoen meer dan nu. Dat is een toename met een zelfde aantal als de provincie Noord-Holland aan inwoners telt. De bevolkingsdichtheid neemt daarmee met zestien procent toe, waardoor er gemiddeld 450 mensen op een vierkante kilometer wonen, zeventig meer dan nu.

Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend voor een nieuwe bevolkingsprognose. Het CBS heeft een eerdere voorspelling moeten bijstellen, doordat er meer migranten bij komen dan werd voorzien. Het bureau houdt voor de komende vijf jaar rekening met de jaarlijkse komst van 50.000 migranten, 10.000 meer dan in de vorige becijfering. Op termijn zal dat aantal weer zakken naar 35.000.

De grootste groei verwacht het CBS echter van het aantal geboorten, dat naar verwachting op gaat lopen naar 120.000 per jaar. Dat aantal zal na het jaar 2000 weer dalen, als gevolg van het lage geboortecijfers rond 1970. Daardoor zullen er begin volgende eeuw minder potentiële moeders zijn. Van de vrouwen die in de jaren zeventig zijn geboren zal één op de vijf kinderloos blijven. Van de vrouwen die wel kinderen willen zal de helft er twee krijgen.

De levensverwachting voor mannen neemt toe van 74,3 tot 76 jaar in 2010. Vrouwen worden gemiddeld 81,5 jaar, tegen 80,3 jaar in 1992.

De becijferingen van het CBS gaan er vanuit dat de totale immigratie zal stabiliseren op het huidige niveau, maar de stromen buitenlanders zullen wel anders zijn. Het aantal Turken en Marokkanen loopt terug. Instroom van buitenlanders uit andere EU-landen zal daarentegen toenemen, als gevolg van grotere arbeidsmigratie binnen de Unie.

Het aantal huishoudens zal sterker groeien dan het inwonertal. Tot 2010 verwacht het CBS een toename met één miljoen huishoudens, dat is zeventien procent, terwijl de bevolking in die periode groeit met twaalf procent. Die toename wordt veroorzaakt door een forse groei van het aantal éénpersoonshuishoudens. Nu nog wonen twee miljoen mensen op zich zelf, over twintig jaar zullen dat er 2,8 miljoen zijn, een toename met 36 procent.

Volgens het CBS is de ontgroening van de bevolking over het hoogtepunt heen. Terwijl het percentage jongeren onder de twintig de afgelopen twee denennia zeer sterk daalde, van 35 procent in 1970 naar 25 procent nu, zal dat percentage de komende twitnig jaar stabiel blijven.