Bestuur Stichting Circuit Drente

ASSEN, 16 DEC. De heren Wagenaar en Van der Veen hebben zich met onmiddellijke ingang teruggetrokken uit het bestuur van de Stichting Circuit van Drente.

Wagenaar vervulde tot 23 juli de functie van secretaris-penningmeester. Aan het besluit van het duo ging een hoog opgelopen ruzie met de overige bestuursleden vooraf. Dat resulteerde in een rechtszaak, die dinsdag 30 november voor de arrondissementsrechtbank in Assen diende naar aanleiding van de ontslagen, die de heren Wagenaar en Van der Veen waren aangezegd. In het vonnis was sprake van een bereikte overeenstemming tussen de partijen, waarbij Wagenaar en Van der Veen hadden toegezegd veertien dagen na de uitspraak vrijwillig af te treden. Op dezelfde avond ontstond er echter wederom onenigheid.